Gràfices administració web

Benvinguda

Com director de l’Institut LA GUINEUETA i en nom de totes les persones que hi conviuen i treballen: professorat, alumnat, personal no docent i AMPA, vull saludar i donar la benvinguda als visitants de la nostra pàgina web que ens volen conèixer.

En aquest escrit de benvinguda vull remarcar els dos valors o objectius que ha dirigit i marcat la trajectòria de l’institut: voluntat de servei i de formació del nostre alumnat

La primera etapa de l’institut, quan era Institut de Formació Professional la GUINEUETA, aquests valors van determinar que l’ institut fos un centre de referència per molts joves de Nou Barris que van rebre una formació personal i una preparació professional que els va permetre accedir en millors condicions al mercat laboral.

La posterior impartició a l’institut dels ensenyaments obligatoris a partir dels 12 anys, va suposar una adaptació del centre a una nova tipologia d’alumnat, tant a nivell d’edat com d’entorn social. Aquesta situació va propiciar la implementació de noves metodologies d’aprenentatge i de relació amb l’alumnat.

L’arribada d’un important nombre d’alumnat provinent de diferents cultures, a més d’ésser una experiència positiva que ha permès un enriquiment mutu, ha accelerat la capacitat d’adaptació a noves realitats mantenint com a referència els valors de servei i formació vers el nostre alumnat.

El futur ens depara nous reptes, noves dificultats i nous plantejaments pedagògics i metodològics, i estic segur que mantenint la il•lusió per fer la feina ben feta per part de tothom, aquest futur serà ple d’esperança i ens depararà moltes satisfaccions.

Josep Noguera. Director Institut LA GUINEUETA

Institut la Guineueta