INSTITUT DE SECUNDARIA LA GUINEUETA
Situació i entorn de l’institut

L’institut LA GUINEUETA està situat a la zona nordest de Barcelona al districte de Nou Barris, on conflueixen Canyelles, Verdum i La Guineueta. Aquests barris es van configurar a les dècades del seixanta i setanta amb una població provinent majoritàriament de diferents zones d’Espanya. Els darrers anys una nova emigració, en gran part llatinoamericana, ha canviat en part la fisonomia de la zona.

 
Més Història

https://www.inslaguineueta.cat/el-centre/historia/

 
Localització i contacte

https://www.inslaguineueta.cat/el-centre/localitzacio/

 
Benvinguda

https://www.inslaguineueta.cat/el-centre/benvinguda/

ACTIVITATS QUE ES REALITZEN AL CENTRE PER PERSONAL NO MATRICULAT AL CENTRE
ALTRES SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE:
 • Servei d’assessorament psicopedagògic
 • Servei de mediació
 • Programa Salut a l’ escola
 • Programa de reutilització de llibres de text
 • Servei de menjador dins el programa instituts a temps complet
Edificis i instal.lacions

Les activitats de l’institut es desenvolupen en tres edificis:

1r edifici (Ronda de Dalt)

 • Dependències generals de centre: Equip directiu, Secretaria, Sala d’actes, aula ATECA
 • Aules d’ESO i Batxillerat

2n edifici

 • Família professional d’Administració i gestió
 • Família professional de Sanitat
 • Família de seguretat i medi ambient

3r edifici

 • Família professional de Transport i manteniment de vehicles
 • Família professional d’Informàtica i comunicacions

Les instal·lacions del centre són:

ESO , BAT , FPBàsica

 • Aules  equipades amb projector i ordinador, 6 de les quals estan totalment informatitzades
 • Laboratori de Ciències experimentals
 • Aula d’expressió plàstica
 • Aula de tecnologia amb equipament informàtic
 • Aula d’informàtica
 • Aula mòbil d’informàtica
 • Gimnàs
 • Pistes esportives

Família professional d’Administració i Finances

 • 3 aules informatitzades

Família professional de Transport i manteniment de vehicles

 • 4 aules, dues de les quals estan informatitzades
 • Taller de motors
 • Taller de mecànica/mecanització
 • Taller de carrosseria
 • Taller de pintura
 • Taller de diagnosi de vehicles

 Família professional d’Informàtica i comunicació

 • 5 aules d’informàtica
 • 1 aula de hardware

Família professional de Sanitat

 • 5 aules, dues de les quals estan informatitzades
 • Aula de microscòpia
 • 2 tallers de sanitat
 • 1 taller de farmacia
 • 8 laboratoris de sanitat
 • 1 aula d’informàtica
 • Aula ambulància
 • Aula de simulació d’emergències sanitàries
Institut la Guineueta