Situació i entorn de l’institut
L’institut LA GUINEUETA està situat a la zona nord –est de Barcelona al districte de Nou Barris, on conflueixen Canyelles, Verdum i La Guineueta. Aquests barris es van configurar a les dècades del seixanta i setanta amb una població provinent majoritàriament de diferents zones d’Espanya. Els darrers anys una nova emigració, en gran part llatinoamericana, ha canviat en part la fisonomia de la zona.
Edificis i instal.lacions

Les activitats de l’institut es desenvolupen en tres edificis:

1r edifici (Ronda de Dalt)

 •  Dependències generals de centre: Equip directiu, Secretaria, Sala d’actes, aula ATECA
 • Aules d’ESO i Batxillerat

2n edifici

 • Família professional d’Administració i gestió
 • Família professional de Sanitat

3r edifici

 • Família professional de Transport i manteniment de vehicles
 • Família professional d’Informàtica i comunicacions
 • Família de seguretat i medi ambient

Les instal·lacions del centre són:

ESO i BAT  

 • Aules  equipades amb projector i ordinador, 6 de les quals estan totalment informatitzades
 • Laboratori de Ciències experimentals
 • Aula d’expressió plàstica
 • Aula de tecnologia amb equipament informàtic
 • Aula d’informàtica
 • Aula mòbil d’informàtica
 • Gimnàs
 • Pistes esportives

Família professional d’Administració i Finances

 • 3 aules informatitzades

Família professional de Transport i manteniment de vehicles

 • 4 aules, dues de les quals estan informatitzades
 • Taller de motors
 • Taller de mecànica/mecanització
 • Taller de carrosseria
 • Taller de pintura
 • Taller de diagnosi de vehicles

 Família professional d’Informàtica i comunicació

 • 5 aules d’informàtica
 • 1 aula de hardware

Família professional de Sanitat

 • 5 aules, dues de les quals estan informatitzades
 • Aula de microscòpia
 • 2 tallers de sanitat
 • 1 taller de farmacia
 • 8 laboratoris de sanitat
 • 1 aula d’informàtica
 • Aula ambulància
 • Aula de simulació d’emergències sanitàries
Institut la Guineueta