Gràfices administració web

Situació i entorn de l’institut

L’institut LA GUINEUETA està situat a la zona nord –est de Barcelona al districte de Nou Barris, on conflueixen Canyelles, Verdum i La Guineueta. Aquests barris es van configurar a les dècades del seixanta i setanta amb una població provinent majoritàriament de diferents zones d’Espanya. Els darrers anys una nova emigració, en gran part llatinoamericana, ha canviat en part la fisonomia de la zona.

Estudis impartits a l’institut

ESO

BATXILLERAT

 • Modalitat de Ciències i Tecnologia
 • Modalitat d’Humanitats i Ciències socials

FORMACIÓ PROFESSIONAL

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Família de Manteniment de vehicles:

 • CFGM d’Electromecànica de Vehicles
 • CFGM de Carrosseria

Família de Administració i gestió

 • CFGM de Gestió administrativa

Família d’Informàtica i comunicació

 • CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes

Familía de Sanitat

 • CFGM d’Emergències sanitàries
 • CFGM de Cures auxiliars d’infermeria
 • CFGM de Farmàcia i parafarmàcia

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Família de Manteniment de vehicles

 • CFGS d’Automoció

Família de Administració i gestió

 • CFGS d’Administració i finances

Família d’Informàtica i comunicació

 • CFGS d’Administració de sistemes informàtics i xarxes
 • CFGS Desenvolupament Aplicacions Web (perfil Bioinformàtica)

Familía de Sanitat

 • CFGS d’Anatomia patològica i citologia
 • CFGS de Laboratori de diagnosi clínic
 • CFGS de Salut Ambiental
 • CFGS de Dietètica

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

 • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

CURS D’ACCÈS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Edificis i instal.lacions

Les activitats de l’institut es desenvolupen en tres edificis:

1r edifici (Ronda de Dalt)

 •  Dependències generals de centre: Equip directiu, Secretaria, Biblioteca, Sala d’actes. AMPA
 • Aules d’ESO i Batxillerat

2n edifici

 • Família professional d’Administració i gestió
 • Família professional de Sanitat

3r edifici

 • Família professional de Transport i manteniment de vehicles
 • Família professional d’Informàtica i comunicacions

Les instal·lacions del centre són:

ESO – BAT  i CAS

 • 15 aules  equipades amb projector i ordinador, 6 de les quals estan totalment informatitzades
 • Laboratori de Ciències experimentals
 • Aula d’expressió plàstica
 • Aula de tecnologia amb equipament informàtic
 • Aula d’informàtica
 • Aula mòbil d’informàtica
 • Gimnàs
 • Pistes esportives

Família professional d’Administració i Finances

 • 3 aules informatitzades

Família professional de Transport i manteniment de vehicles

 • 4 aules, dues de les quals estan informatitzades
 • Laboratori de motors
 • Taller de mecànica/mecanització
 • Taller de carrosseria
 • Taller de pintura
 • Taller de diagnosi de vehicles

 Família professional d’Informàtica i comunicació

 • 5 aules d’informàtica
 • 1 aula de hardware

Família professional de Sanitat

 • 5 aules, dues de les quals estan informatitzades
 • Aula de microscòpia
 • 3 tallers de sanitat
 • 7 laboratoris de sanitat
 • Cuina
 • 1 aula d’informàtica
 • Aula ambulància
 • Aula de simulació d’emergències sanitàries
Institut la Guineueta