Batxillerat PAU

Currículum de batxillerat 1r

CURS 2021-22 1r Batxillerat PAU
Materies comunes
Català 2 h
Castellà 2h
Anglès 3h
Filosofia 2h
EDF 2
Ciències mon C 2h
Tutoria 1h
Modalitats Optatives
Modalitat Humanística/socialModalitat Ciències tecnologia
Matemàtiques CS I 4hMatemàtiques I 4h
Economia organització empresa 4hBiologia I 4 h
Història del Món Contemporani 4hQuímica I 4h
Religió/ Sociologia 2h + Psicologia 2hFísica I 4h

CURS 2021-22 2on Batxillerat PAU
Materies comunes
Català 2 h
Castellà 2 h
Anglès 3 h
Història 3 h
Història de la filosofia 3 h
Tutoria 1 h
Modalitats Optatives
Modalitat Humanística/socialModalitat Ciències tecnologia
Matemàtiques CS II 4hMatemàtiques II 4h
Història de l’art 4hBiologia I 4 h
Geografia 4hQuímica II 4h
Economia organització empresa II  4hFísica II 4h

Batxillerat Professionalitzador

Currículum de batxillerat 1r

CURS 2021-22 1r Batxillerat Professionalitzador (Batxillerat orientat a cicles formatius)
Materies comunes
Català CF 2 h
Castellà CF 2h
Anglès CF 3h
Filosofia 2h
EDF 2
Ciències món C 2h
Tutoria 1h
Modalitats Optatives
Itinerari salut/industrial
Matemàtiques CF I 4h
Biologia CF ( inclou Biologia Humana) I 4 h
Laboratori I  /Informàtica I 4h
Tecnologia I (inclou Robòtica i control) 4h

CURS 2021-22 2on Batxillerat professionalitzador
Materies comunes
Català 2 h
Castellà 2 h
Anglès 3 h
Història 3 h
Història de la filosofia 3 h
Treball de recerca (final) 2 h
Tutoria 1 h
Modalitats Optatives
Itinerari salut/industrial
Matemàtiques CF II 4h
Biologia CF II ( inclou Biologia Humana)  4 h
FOL 2h + Estada a l’empresa 2h / Informàtica II 4h
Tecnologia II (inclou Robòtica i control) 4h

Institut la Guineueta