Batxillerat PAU

Currículum de batxillerat 1r

CURS 2020-21 1r Batxillerat PAU
Materies comunes
Català 2 h
Castellà 2h
Anglès 3h
Filosofia 2h
EDF 2
Ciències mon C 2h
Tutoria 1h
Modalitats Optatives
Modalitat Humanística/socialModalitat Ciències tecnologia
Matem cs i 4hMatem i 4h
Literatura catalana 4hBiologia I 4 h
Història del Món Contemporani 4hQuímica I 4h
Religió/ Sociologia 2h + Psicologia 2hFísica I 4h

CURS 2020-21 2on Batxillerat PAU
Materies comunes
Llengua catalana 2 h
Llengua espanyola 2 h
Llengua estrangera: Anglès 3 h
Història de la filosofia 3 h
Història 3 h
Treball de recerca (final) 2 h
Tutoria 1 h
Modalitats Optatives
Batxillerat ciències socialsBatxillerat tecnològic
Matemàtiques aplicades a les Ciències socials II 4hMatemàtiques II 4h
Literatura castellana 4h
Economia Empresa II 4h
Biologia I 4 h
Història de l’art 4hDibuix Tècnic II 4h
Geografia 4hQuímica II 4h

Batxillerat Professionalitzador

Currículum de batxillerat 1r

CURS 2020-21 1r Batxillerat Professionalitzador (Batxillerat orientat a cicles formatius)
Materies comunes
Català CF 2 h
Castellà CF 2h
Anglès CF 3h
Filosofia 2h
EDF 2
Ciències mon C 2h
Tutoria 1h
Modalitats Optatives
Itinerari salut/industrial
Matemàt cf i 4h
Biologia CF ( inclou Biologia Humana) I 4 h
Química CF I 4h /Informàtica I
Tecnologia I (inclou Robòtica i control) 4h

CURS 2020-21 2on Batxillerat professionalitzador
Materies comunes
Llengua catalana 2 h
Llengua espanyola 2 h
Llengua estrangera: Anglès 3 h
Història de la filosofia 3 h
Història 3 h
Treball de recerca (final) 2 h
Tutoria 1 h
Modalitats Optatives
Batxillerat científic
Matemàtiques II 4h
Física II 4h
Biologia II 4 h
Química II 4h

Institut la Guineueta