Batxillerat

Currículum de batxillerat 1r

CURS 2019-20 1r Batxillerat
Batxillerat orientat a cicles formatiusBatxillerat orientat a les pau
Materies comunes
Català CF 2 hCatalà 2 h
Castellà CF 2hCastellà 2h
Anglès CF 3hAnglès 3h
Filosofia 2h
EDF 2
Ciències mon C 2h
Tutoria 1h
Modalitats Optatives
Itinerari salut/industrialModalitat Humanística/socialModalitat Ciències tecnologia
Matemàt cf i 4hMatem cs i 4hMatem i 4h
Biologia CF ( inclou Biologia Humana) I 4 hLiteratura catalana 4hBiologia I 4 h
Química CF I 4h /Informàtica IHistòria del Món Contemporani 4hQuímica I 4h
Tecnologia I (inclou Robòtica i control) 4hReligió/ Sociologia 2h + Psicologia 2hFísica I 4h

CURS 2019-20 2on Batxillerat
Materies comunes
2n BAT
Llengua catalana 2 h
Llengua espanyola 2 h
Llengua estrangera: Anglès 3 h
Història de la filosofia 3 h
Història 3 h
Treball de recerca (final) 2 h
Tutoria 1 h
Modalitats Optatives
Batxillerat científicBatxillerat ciències socialsBatxillerat tecnològic
Matemàtiques II 4hMatemàtiques aplicades a les Ciències socials II 4hMatemàtiques II 4h
Física II 4hLiteratura castellana 4h
Economia Empresa II 4h
Biologia I 4 h
Biologia II 4 hHistòria de l’art 4hDibuix Tècnic II 4h
Química II 4hGeografia 4hQuímica II 4h

Institut la Guineueta