CFGS ASIX-Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa (DUAL)

Logo informacio

 

Títol:

Tècnic/a superior ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA) DUAL

Competències:

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

S’ha autoritzat la distribució curricular per poder oferir places  d’FP Dual del cicle d’ASIX a partir de la promoció 2016-18.

Durada:

2000 hores

De què treballaràs?

 • Tècnic/a en administració de sistemes
 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic/a en serveis d’Internet
 • Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de suport tècnic
 • Tècnic/a en teleassistència
 • Tècnic/a en administració de base de dades
 • Tècnic/a de xarxes
 • Supervisor/a de sistemes
 • Tècnic/a en serveis de comunicacions
 • Tècnic/a en entorns web

On treballaràs?

A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

Què estudiaràs? Mòduls

 Llista de mòduls
CursMòdulNomHores
1erM1Implantació de sistemes operatius.231
1erM2Gestió de bases de dades165
1erM3Programació bàsica165
1erM5Fonaments de maquinari.99
1erM7Planificació i administració de xarxes.165
1erM12Formació i orientació laboral.99
1erM4Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.99
2nM6Administració de sistemes operatius.99
2nM8Serveis de xarxa i Internet.99
2nM9Implantació d’aplicacions web.66
2nM10Administració de sistemes gestors de bases de dades.99
2nM11Seguretat i alta disponibilitat.99
2nM13Empresa i iniciativa emprenedora.66
2nM14Projecte d’administració de sistemes informátics en xarxa.99
2nM15Formació en centres de treball.317

Quins estudis pots fer després?

Un altre CFGS o qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Altres CFGS de la mateixa família professional són:

 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament d’aplicacions per a webs

En cas de voler cursar un altre CFGS de la mateixa família professional, tens l’opció de fer-ho en un centre que ofereixi la distribució curricular del 2×3. En aquest cas pots obtenir el segon títol en només un curs acadèmic.

 

Institut la Guineueta