CFGS DAW Bioinformàtica. Desenvolupament d’aplicacions web, perfil Bioinformàtica

Logo informacio

Títol:

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web, perfil Bioinformàtica

Competències:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per assistir els investigadors en la consulta, modificació i gestió d’informació emmagatzemada en bases de dades mèdiques, biològiques i químiques, utilitzar les eines i aplicacions informàtiques relacionades amb les ciències òmiques i amb el disseny de nous fàrmacs.

Durada:

2000 hores

De què treballaràs?

  • Tècnic superior en programació web.
  • Tècnic superior en programació multimèdia.
  • Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions en entorns web.
  • Tècnic superior de desenvolupament d’aplicacions bioinformàtiques.
  • Tècnic superior de suport a la recerca.
  • Gestor de dades biològiques.
  • Community and social media manager.
  • Tècnic superior en anàlisi de posicionament web.
  • Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions en projectes de recerca i desenvolupament en l’àmbit dels sectors bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.

On treballaràs?

A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

Què estudiaràs?

Mòduls

CursMòdulNomHores
1M1Sistemes informàtics165
1M2Bases de dades198
1,2M3Programació264
2M4Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació99
2M5Entorns de desenvolupament66
2M6Desenvolupament web en entorn client99
2M7Desenvolupament web en entorn servidor.132
2M8Desplegament d’aplicacions web66
1M9Disseny d’interfícies web99
1M10Formació i orientació laboral99
2M11Empresa i iniciativa emprenedora66
2M12Projecte de desenvolupament d’aplicacions web orientat a la bioinformàtica66
2M13Formació en centres de treball317
1,2M14Bioinformàtica264

 

Quins estudis pots fer després?

Un altre CFGS o qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Altres CFGS de la mateixa família professional són:

En cas de voler cursar un altre CFGS de la mateixa família professional, tens l’opció de fer-ho en un centre que ofereixi la distribució curricular del 2×3. En aquest cas pots obtenir el segon títol en només un curs acadèmic.

Institut la Guineueta