CFGS Doble titulació de Laboratori i Anatomia

Títol:

CFGS Doble titulació de Laboratori i Anatomia

DURADA: Tres cursos acadèmics

 

L’institut planteja una distribució conjunta del CFGS de Laboratori clínic i biomèdic i el CFGS d’Anatomia patològica i citodiagnòstic, que permetrà a l’alumne/a, cursar en tres anys els dos cicles formatius. 

Finalitzat el segon curs s’obtindrà la titulació de tècnic en Laboratori clínic i biomèdic i el tercer curs s’obtindrà la titulació de tècnic en Anatomia patològica i citodiagnòstic.

IMPORTANT, per sol·licitar aquesta doble titulació en la preinscripció de grau superior heu de fer la preinscripció a un grau del torn de tarda, indicant el codi del CFGS SAE0 de Laboratori clínic i biomèdic. 

Horari lectiu: Tarda 15:00 h a 21:45 h

 

En cas que el nombre de preinscripcions d’alumnes que volen cursar la doble titulació sigui superior al nombre de places ofertades, per seleccionar l’alumnat que farà la doble titulació s’aplicaran els mateixos criteris que determini la normativa vigent per assignar alumnat als CFGS (Resolució EDU/596/2021 corresponent al procès de preinscripció i matrícula de CFGS)

 

  • TÍTOL:

Al final dels 3 cursos acadèmics obtindràs els dos títols. El de LCiB ja el podràs obtenir en acabar el 2n curs acadèmic.


  • Tècnic/a superior en Laboratori clínic i biomèdic

  • Tècnic/a superior en Anatomia patològica i citodiagnòstic

DURADA:

 

3.340 hores

COMPETÈNCIES:

 

Assoliràs les competències corresponents als dos títols:

Ø  Per al cicle de LCiB:

La competència general d’aquest títol consisteix a fer estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

Ø  Per al cicle d’APiC:

La competència general d’aquest títol consisteix en processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l’aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d’optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent. 

 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

 

Ø  Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic

Ø  Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació

Ø  Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia

Ø  Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Ø  Tècnic/a especialista en laboratori 

Ø  Realitzant necròpsies clíniques o medicolegals sota la supervisió del facultatiu

Ø  Processant les peces necròpsiques, quirúrgiques i biòpsies clíniques deixant-les a punt per al seu estudi anatomopatològic

 

Realitzant la selecció i l’aproximació diagnòstica de citologies sota la supervisió del facultatiu.

 

ON TREBALLARÀS?

 

Ø  Centres hospitalaris

Ø  Laboratoris de diagnòstic clínic

Ø  Centre de recerca, investigació i experimentació

Ø  Laboratoris de toxicologia

Ø  Industries alimentàries, farmacèutiques i cosmètiques 

Ø  En laboratoris d’anatomia patològica

Ø  En laboratoris on s’analitzin citologies

Ø  En laboratoris de centres d’investigació

 

En sales de necròpsies d’hospitals o instituts anatomicoforenses

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 

MÒDULS

 

Curs

Mòdul

Nom

Hores

1

MP01

Gestió de mostres biològiques (comú)

165

1

MP02

Tècniques generals de laboratori (comú)

198

1

MP03

Biologia molecular i citogenètica (comú)

132

2

MP04

Anàlisis bioquímic (LCiB)

198

1

MP05

Microbiologia clínica (LCiB)

132

1

MP06

Tècniques d’anàlisi hematològic (LCiB)

132

2

MP07

Tècniques d’immunodiagnòstic (LCiB)

99

1

MP08

Fisiopatologia general (comú)

132

1

MP09

Formació i orientació laboral (FOL) (comú)

 66

2

MP10

Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) (comú)

 66

2

MP11

Projecte de laboratori clínic i biomèdic (LCiB)

231

2

MP12

Formació en centres de treball (FCT) (LCiB)

449

3

MP04

Necròpsies (APiC)

66

2

MP05

Processament citològic i tissular (APiC)

132

3

MP06

Citologia general (APiC)

165

3

MP07

Citologia ginecològica (APiC)

198

3

MP11

Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic (APiC)

231

3

MP12

Formació en centres de treball (FCT) (APiC)

449

 

QUINS ESTUDIS POTS FER DESPRÉS?

Un altre cicle de grau superior.

Qualsevol estudi universitari oficial de grau (biologia, biotecnologia, farmàcia, medicina, infermeria, educació social, fisioteràpia, podologia,  …).  

(consulteu la web del departament de sanitat)

Institut la Guineueta