Blog

POT 21-22 d’Emergències Sanitàries

Informació per mail a: 
Mar Batllori mbatllo5@xtec.cat
Neus Vendrell nvendrel@xtec.cat
 
Documentació:
S’ha de portar a secretaria del centre en l’horari
 
Dates límit:
Institut la Guineueta