Preinscripció FP bàsica

PREINSCRIPCIÓ FP BÀSICA

Informació a 9 de Juny

La publicació de la llista ordenada amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions, que s’havia de publicar a data de 9 de juny es publicarà més endavant a l’espera que des de la Comissió de Garanties d’admissió resolguin una consulta que els hem fet arribar. Quan tinguem la llista disponible la publicarem a l’apartat 5.Llistats d’aquesta mateixa pàgina.
 Aprofitem per comunicar també el procés que s’utilitzarà per realitzar el desempat. Tenint en compte el disposat a l’annex 7.2 de la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, s’optarà per l’opció especificada en el seu apartat a. 
 a) Assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s’introdueix en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que cal desempatar i s’extreuen tants noms com places vacants hi ha.
 El sorteig amb els noms de l’alumnat que estigui emptat a punts per accedir al cicle formatiu de grau bàsic es realitzarà un cop s’hagi resolt la reclamació mencionada anteriorment i s’hagi pogut publicar la llista ordenada amb la puntuació.
Institut la Guineueta