Blog

Rebuda grups al 13 (CFGM) i 20 (CFGS) setembre 2021

 

REBUDA GRUPS CFGM

13 SETEMBRE 2021

HORA

GRUPS

11:45 (
Biblioteca)

Cicle
formatiu bàsic informàtica d’oficina

11:45

SISTEMES
MICROINFORMÀTICS I XARXES

-Primer i segon de
Sistemes microinformàtics i xarxes

 

12:00

ELECTROMECÀNICA

-Primer  i segon d’Electromecànica de vehicles

 

12:15

CARROSSERIA

-Primer  i segon de carrosseria

 

12:30

FARMACIA

-Primer  i segonde farmàcia

 

12:45

Gestió
administrativa

-Primer i segon de gestió administrativa

 

13:15

EMERGENCIES
SANITARIES( MATINS)

-Primer i segon
d’emergències sanitàries

 

13:45

CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA

( MATINS)

-Primer i
segon de Cures auxiliars d’infermeria

 

15h

CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA (TARDA)

-Primer i segon de Cures
auxiliars infermeria

 

15:15

ELECTROMECANICA

(TARDA)

-Primer i segon  d’electromecànica

 

15:30

EMERGENCIES
SANITARIES

(TARDA)

-Primer i segon
d’emergències sanitàries

 

 REBUDA GRUPS CFGS

20 DE SETEMBRE 2021

 

HORA

GRUPS

10:00

LABORATORI

(MATINS)

-Primer i segon de
laboratori

15:30

Administració
sistemes informàtics i xarxes

Desenvolupament
aplicacions web ( bioinformàtica)

-Primer i segon
d’Administració de sistemes informàtics

-Primer i segon de
desenvolupament d’aplicacions web

16:00

ADMINISTRACIÓ
I FINANCCES

-Primer i segon
d’administració i finances

16:30

AUTOMOCIO

-Primer i segon
d’automoció

17:00

ANATOMIA
PATOLOGICA

-Primer i segon d’anatomia
patologica

17:30

LABORATORI  I DOBLE TITULACIO

(TARDA)

-Primer i segon de
laboratori

-Primer de doble titulació

 

 

 

Institut la Guineueta