Blog

Recordeu que en l’INS la Guineueta disposem d’un servei que acredita la formació anterior i la laboral. (SAR)  de forma que pots convalidar en els cicles formatius mòduls o UF’s.

 Entreu en el menú Escola/Empresa-> Servei de reconoixement i assessorament

o clickant https://sar.inslaguineueta.cat/

Per a saber més  http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/

Logo assessorament

LLISTA DEFINITIVA  FASE AVALUACIÓ   
LLISTAT PROVISIONAL RESOLUCIÓ FASE AVALUACIÓ – RECLAMACIONS FINS 9 JULIOL 2018  
Model de petició de revisió 
ADMESOS FASE AVALUACIÓ FINAL 
COMUNICAT FINALITZACIÓ ASSESSORAMENT – INICI FASE AVALUACIÓ  
 –
HORARI REUNIONS INDIVIDUALS ASSESSORAMENT
Grup A 
Grup B 
Grupo C 

Acredita’t – Reunió Assessorament: divendres 6 abril  

Lista definitiva d’admessos i esclosos a la fase d’assessorament 
Sol-licitud de reclamació 
ATENCIÓ:
EXHAURIDES LES PLACES A L’INSTITUT LA GUINEUETA PEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES EN L’ÀMBIT D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ. 
23 – FEBRER 2018. 

 Notícies Acreditat’t: llistes, convocatòries, etc…

 

Informació FASE D’ASSESSORAMENT

 

Informació d’interès:

 

Preu del Servei

Preu públic de la fase d’assessorament: 26,00 euros.
Preu públic de la fase d’avaluació: 13,00 euros per a cada unitat de competència

 

Informació i orientacióPodeu sol·licitar informació i orientació per participar en la convocatòria en el nostre centre.

Nombre de places ofertades per l’acreditació, Administració i Gestió: 80

Horari d’atenció:

Dilluns de 17:00 a 19:00 hores
Dijous de 16:00 a 17:00 hores
Divendres de 12:45 a 14:45 hores

 

Contacte:

93 359 34 04

Pilar González    mgonza35@xtec.cat

Modesto González    mgonza23@xtec.cat

 

Preinscripció: Presenteu al centre escollit la Sol·licitud de preinscripció, el Model de Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació i la documentació corresponent.

 

ATENCIÓ:
EXHAURIDES LES PLACES A L’INSTITUT LA GUINEUETA PEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES EN L’ÀMBIT D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ. 
23 – FEBRER 2018. 

 

 

 

 

Institut la Guineueta