Blog

Recordeu que en l’INS la Guineueta disposem d’un servei que acredita la formació anterior i la laboral. (SAR)  de forma que pots convalidar en els cicles formatius mòduls o UF’s.

 Entreu en el menú Escola/Empresa-> Servei de reconoixement i assessorament

o clickant https://sar.inslaguineueta.cat/

Per a saber més  http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/

Institut la Guineueta