Departament d’expressió

actualitzat 21/11/2023

Descripció

MÚSICA

Natàlia Pineda està a càrrec de l’àrea de música. L’institut Imparteix música a 2n i 3r d’ESO de forma obligatòria i a 4t d’ESO de forma optativa, constituint aquesta una assignatura específica de modalitat. A 3r d’ESO el departament de música està a càrrec d’una optativa de gamificació.
A l’aula de música del centre es treballa realitzant projectes sobre diversos temes que inclouen la historia de la música, les músiques del món i la música actual, fent èmfasi entre d’altres en el paper de la dona en el món de la música i en la inclusió de la pràctica teatral al voltant dels temes socials. Cal destacar el caràcter cohesionador d’aquests projectes que es combinen amb sessions de pràctica instrumental amb l’ukelele, vocal i coreogràfica.

EDUCACIÓ PLÀSTICA,VISUAL I AUDIOVISUAL

Patricia Cabello, artista i cineasta forma part del professorat de L’Institut La Guineueta, impartint Visual i plàstica a 2n d’ESO i l’optativa de 4t d’ESO.
La principal intenció d’aquesta assignatura és formar la mirada dels alumnes envers la producció audiovisual i les seves tècniques, emprant per això l’observació tan pròpia, com la de l’entorn per tal d’entendre l’art dintre del context humà i social. També es desenvolupa el treball de projecte d’instal·lació artística per grups, que pretén desenvolupar la creativitat compartida i el compromís amb el grup.

EDUCACIÓ FÍSICA

Enguany, la matèria d’Educació Física corre a càrrec d’en Jose Soro. L’assignatura s’imparteix de forma obligatòria durant tota l’ESO i 1er de batxillerat, a més de 1er i 2on de CFGB. En tots els cursos té una càrrega lectiva de dues hores setmanals.
L’objectiu principal de l’Educació Física és la consolidació d’un estil de vida actiu i saludable, el coneixement de la pròpia corporalitat, el desenvolupament de tots els processos de decisió que intervenen en la resolució de situacions motrius, el gaudi de les manifestacions culturals de caràcter motriu, l’ocupació del temps de lleure a través de la pràctica d’activitats físiques que siguin segures i sostenibles per combatre el sedentarisme i la consolidació de valors cívics i habilitats socials que han de ser presents per conviure en societat.

directori Professorat:

 • Natàlia Pineda: Professora de música a 2n i 3r d’ESO i a 4t d’ESO de forma optativa També imparteix l’optativa de 3er ESO.
 • Patricia Cabello: professora d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual a 2n ESO i l’optativa de 4t ESO i l’optativa Cultura Audiovisual de 2r de Batxillerat.
 • Jose Soro: professor d’educació física de 2n a 4t d’ESO, de 1r de Batxillerat i de 1er i 2on de CFGB.

materies Materies:

 •  Música
 • Optativa de 3er ESO
 • Plàstica, visual i audiovisual, Cultura audiovisual
 • Educació física

Activitats i projectes

 • Projectes d’investigació sobre diversos tòpics que inclouen la historia de la música, les músiques del món o la música actual.
 • Projecte col·laboratiu des dels tres àmbits del Departament per desenvolupar la descoberta de cultures llunyanes.
 • Projecte de desenvolupament de tallers d’animació stop-motion, amb la producció final d’un petit curtmetratge afronta la tasca de treballar en equip i col·laborativament entre diversos cursos.
 • Promoure la pràctica de l’activitat física i de l’esport com una manera de passar-ho bé.
 • Activitats associades a les festes tradicionals com a Castanyada, Nadal, carnestoltes i Sant Jordi, per afavorir la integració i les vivències lúdiques al centre.
Institut la Guineueta