Manteniment i serveis a la producció

Departament de manteniment i serveis a la producció Curs 2023-24

Actualitzat  8/2/2024

Descripció

La família professional de manteniment i serveis a la producció engloba diversos cicles formatius, dels quals actualment el nostre institut ofereix els següents:

directori Professorat:

 • Cap de departament: Neus Esbrí
 • Tutors:
GRUPCICLETutor/aTutor/a FCT i DUAL
1erprevenció de riscos professionalsMarc Taulats
2nJessica AguileraNeus Esbrí

Professors
 • Neus Esbrí: cap de departament
 • Jèssica Aguilera: Tutora de segon
 • Marc Taulats: Tutor de primer, responsable web
 • J.Carlos Miguens: professor

materies Materies:

 • Gestió de la prevenció
 • Riscos derivats de les condicions de seguretat, químics, biològics ambientals, físics ambientals
 • Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball
 • Emergències
 • Relacions en l’àmbit de treball

llibres Llibres

Aquest curs no en tenim llibres obligatoris

Activitats i projectes

De moment no

 Noticies de la familia manteniment i serveis a la producció

https://www.inslaguineueta.cat/category/cicles-manteniment/

Empreses co·laboradores

PCE Instruments logo medidor

Institut la Guineueta