Gràfices administració web

Història

De l’escola professional Guineueta a l’Institut la Guineueta

1 – ELS INICIS

L’Escola de Formació Professional “GUINEUETA”, – després Institut de Formació Professional LA GUINEUETA- inicia la seva activitat un 15 de novembre de 1978, en les especialitats de Metall- mecànica, Electricitat-electrònica i Delineació.

El nombre d’alumnes matriculats aquell curs 1978-79 va ser de 182. El curs va començar amb retard: el centre estava situat en dos barracons pre-fabricats que no comptaven encara amb els serveis mínims.

Inicialment hi ha 6 professors/es i un mestre de taller. Més tard s’incorporen 3 mestres de taller

La pressió de l’Associació de Veïns que denunciava les greus mancances que patia Nou Barris en equipaments culturals i infraestructures, va ser determinant per aconseguir activar les obres que van permetre substituir els barracons inicials pels edificis en les que actualment s’ubica l’institut, que es posa en funcionament el 12 de novembre de 1979.

El curs 1979-80 s’inicia l’ensenyament de tres noves especialitats: Automoció en l’especialitat d’electricitat de l’automòbil, Sanitat en l’especialitat d’auxiliar de clínica, i Administrativa en l’especialitat comercial.

2 – L’ETAPA COM INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL LA GUINEUETA

Els estudis de Formació professional es consoliden a l’IFP GUINEUETA , i l’institut esdevé un centre de referència per molt joves de Nou Barris, per tal d’assolir uns coneixements i una capacitació professional que els ofereix millors oportunitats i condicions d’accés al mon laboral .

Fins el curs 1980-81 s’imparteixen estudis d’FP1, el curs 1981-82 s’inicien les classes d’FP2 en totes les branques que es fan a l’institut. El centre arriba a 1000 alumnes, i hi treballen 63 professors/es

En aquesta època l’Institut comença a projectar-se a l’exterior: intercanvis amb altres centres, participació en cursos transnacionals, jornades sanitàries.

Alumnat de la família de Sanitat obté diversos premis CIRIT per fomentar l’esperit científic del jovent

El curs 1987-88 es deixa d’impartir l’especialitat de Metall.

3 – De l’IFP LA GUINEUETA a IES LA GUINEUETA

El desenvolupament i aplicació de la LOGSE porta importants canvis en el mon educatiu i de forma especial a l’IFP LA GUINEUETA.

Els estudis que s’impartiran a l’institut a partir del curs 1995-96 deixaran d’ésser exclusius de la Formació Professional. De forma progressiva comencen a impartir-se cursos d’ESO i de Batxillerat; a més l’estructura de la Formació Professional canvia radicalment, l’FP1 i FP2 són substituïdes pels CFGM i CFGS.

El professorat i totes les estructures de l’institut s’han d’adaptar a una nova situació, arriben al centre nois i noies de 12 anys. Per altra part, la generalització de l’ensenyament obligatori fins als 16 anys propicia que s’incorpori al centre una nova tipologia d’alumnat , havent de donar noves respostes per atendre les necessitats que presenta. S’imposa buscar noves fórmules i noves metodologies de treball per atendre la diversitat que la nova situació genera. L’arribada d’un important nombre d’alumnat nouvingut a Catalunya encara afavoreix més la recerca de noves formes de treballar per afrontar nous reptes. Neix l’aula d’acollida i l’aula oberta a l’ESO.

La implementació de la LOGSE provoca canvis notables a la Formació Professional: la família de Delineació es trasllada fora de l’institut, i s’incorpora la família d’Informàtica.

L’Institut, a l’àmbit de Formació Professional esdevé centre de referència de la família de Sanitat per tot Catalunya, la denominació oficial de l’institut és IES SEP LA GUINEUETA

Des del curs 2003-04 l’institut participa en el programa de Qualitat i Millora contínua, obtenint la certificació ISO 9000 2001 el curs 2007-08, i les recertificacions corresponents els cursos 2010-11, 2013-14 i 2016-17

En el curs 2005-06 desapareix també de l’institut la família d’Electrònica.

4 – L’INSTITUT LA GUINEUETA. SITUACIÓ ACTUAL

En els darrers cursos s’han ampliat els estudis impartits: el CFGM d’Emergències sanitàries amb una gran demanda d’alumnat s’inicia el curs 2008-09, també s’ha incorporat a l’institut el PQPI d’auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers. A més s’han fet cursos de preparació a les proves d’accés als CFGS i el curs d’accés als CFGS . Per altra part el curs 2009-10 es va deixar d’impartir el CFGS de Desenvolupament d’aplicacions informàtiques. Des de l’any 2011 desapareix oficialment la denominació IES per l’actual d’Institut

També s’han ampliat les instal·lacions de l’institut: s’han construït 3 nous laboratoris de sanitat, l’aula ambulància i l’aula de simulació d’emergències. Així com s’ha ampliat notablement la dotació d’equipaments informàtics del centre.

La Formació Professional traspassa l’àmbit del recinte propi del centre, i s’obre a l’exterior: projectes de mobilitat, convenis amb empreses per formar treballadors, programes Qualifica’t i Acredita’t i el servei d’assessorament i reconeixement en són exemples i marquen el futur de l’FP. L’aplicació de l’FP dual és el repte de futur. A l’institut es porten a terme les proves d’obtenció de títol d’FP (POT o proves lliures) i les Proves d’accés als CFGM i CFGS

L’institut ha participat i participa en diferents projectes, exemples del qual són:

a l’ d’FP: Projectes d’innovació de la convocatòria PROMECE 2014 amb col·laboració amb l’institut Les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet i els instituts la Albaida d’Almeria i l’institut de Jerez de la Frontera , Comenius , Salva una vida, Projecte i xarxa d’orientació a l’FP, Formació complementària i col·laboració amb empreses i centres hospitalaris (Institut Germans Trias i Pujol – Can Ruti), Projecte com ésser un/a emprenedor/a, FP dual, Projecte i xarxa Innova FP, Projecte i xarxa FP empresa, Erasmus + amb centres de Bratislava (Eslovàquia) i Bottrop (Alemanya) i Projecte de mobilitat internacional amb estades formatives a: Tarbes i Nîmes (França), Roma, Berlin, Bristol ( Anglaterra), Noruega i Dinamarca

A l’’ESO: Projectes EXIT, EXIT d’anglès, Projecte de diversificació curricular, Tutoria entre iguals, Farmamundi i projecte STEM.

A nivell de tot el centre l’institut ha participat en el Comenius Regio RESL sobre abandonament prematur amb el partner de Sheffield , i participa en: el Projecte de Qualitat i Millora Continua com a membre de les xarxa E3, estan en el procés d’autovalauació de centre, Projecte de mediació i Projecte d’ introducció d’activitats en anglès a totes les etapes educatives

El curs 2017-18 el nombre d’alumnat matriculat es de 1520 alumnes, es distribueix en 52 grups d’alumnat , i hi treballen 126 professors/es i 7 membres del PAS

Institut la Guineueta