Història

De l’escola professional Guineueta a l’Institut la Guineueta

1 – ELS INICIS

L’Escola de Formació Professional “GUINEUETA”, – després Institut de Formació Professional LA GUINEUETA- inicia la seva activitat un 15 de novembre de 1978, en les especialitats de Metall- mecànica, Electricitat-electrònica i Delineació.

El nombre d’alumnes matriculats aquell curs 1978-79 va ser de 182. El curs va començar amb retard: el centre estava situat en dos barracons pre-fabricats que no comptaven encara amb els serveis mínims.

Inicialment hi ha 6 professors/es i un mestre de taller. Més tard s’incorporen 3 mestres de taller

La pressió de l’Associació de Veïns que denunciava les greus mancances que patia Nou Barris en equipaments culturals i infraestructures, va ser determinant per aconseguir activar les obres que van permetre substituir els barracons inicials pels edificis en les que actualment s’ubica l’institut, que es posa en funcionament el 12 de novembre de 1979.

El curs 1979-80 s’inicia l’ensenyament de tres noves especialitats: Automoció en l’especialitat d’electricitat de l’automòbil, Sanitat en l’especialitat d’auxiliar de clínica, i Administrativa en l’especialitat comercial.

2 – L’ETAPA COM INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL LA GUINEUETA

Els estudis de Formació professional es consoliden a l’IFP GUINEUETA , i l’institut esdevé un centre de referència per molt joves de Nou Barris, per tal d’assolir uns coneixements i una capacitació professional que els ofereix millors oportunitats i condicions d’accés al mon laboral .

Fins el curs 1980-81 s’imparteixen estudis d’FP1, el curs 1981-82 s’inicien les classes d’FP2 en totes les branques que es fan a l’institut. El centre arriba a 1000 alumnes, i hi treballen 63 professors/es

En aquesta època l’Institut comença a projectar-se a l’exterior: intercanvis amb altres centres, participació en cursos transnacionals, jornades sanitàries.

Alumnat de la família de Sanitat obté diversos premis CIRIT per fomentar l’esperit científic del jovent

El curs 1987-88 es deixa d’impartir l’especialitat de Metall.

3 – De l’IFP LA GUINEUETA a IES LA GUINEUETA

El desenvolupament i aplicació de la LOGSE porta importants canvis en el mon educatiu i de forma especial a l’IFP LA GUINEUETA.

Els estudis que s’impartiran a l’institut a partir del curs 1995-96 deixaran d’ésser exclusius de la Formació Professional. De forma progressiva comencen a impartir-se cursos d’ESO i de Batxillerat; a més l’estructura de la Formació Professional canvia radicalment, l’FP1 i FP2 són substituïdes pels CFGM i CFGS.

El professorat i totes les estructures de l’institut s’han d’adaptar a una nova situació, arriben al centre nois i noies de 12 anys. Per altra part, la generalització de l’ensenyament obligatori fins als 16 anys propicia que s’incorpori al centre una nova tipologia d’alumnat , havent de donar noves respostes per atendre les necessitats que presenta. S’imposa buscar noves fórmules i noves metodologies de treball per atendre la diversitat que la nova situació genera. L’arribada d’un important nombre d’alumnat nouvingut a Catalunya encara afavoreix més la recerca de noves formes de treballar per afrontar nous reptes. Neix l’aula d’acollida i l’aula oberta a l’ESO.[/vc_column_text][/vc_column]

La implementació de la LOGSE provoca canvis notables a la Formació Professional: la família de Delineació es trasllada fora de l’institut, i s’incorpora la família d’Informàtica.

L’Institut, a l’àmbit de Formació Professional esdevé centre de referència de la família de Sanitat per tot Catalunya, la denominació oficial de l’institut és IES SEP LA GUINEUETA

Des del curs 2003-04 l’institut participa en el programa de Qualitat i Millora contínua, obtenint la certificació ISO 9000 2001 el curs 2007-08, i les recertificacions corresponents els cursos 2010-11, 2013-14 i 2016-17

En el curs 2005-06 desapareix també de l’institut la família d’Electrònica.

4 – L’INSTITUT LA GUINEUETA. SITUACIÓ ACTUAL

L’Institut de la Guineueta està en un moment  de transformació, en el que s’estan suprimint els estudis de l’ESO i s’està reorientant l’oferta d’FP.
Aquest curs s’han incorporat al centre la família de Manteniment i serveis a la producció amb el CFGS de prevenció de riscos Professionals. En aquest moment tenim sis famílies professionals.

Es continuen transformant espais de l’institut per adequar-los a la nova realitat ,potenciant l’ús de l’aula Ateca per introduir les noves tecnologies al procés d’aprenentatge.

A l’ESO es manté la mobilitat (ERASMUS) i projectes com l’ÈXIT, Èxit d’anglès, la diversificació curricular, la tutoria entre iguals i la mediació, que han aportat al centre un valor afegit i s’han valorat molt positivament tant per alumnes, professors i famílies.
S’està treballant en una transformació del Batxillerat , per fer-lo més atractiu aprofitant l’oferta d’estudis postobligatoris al centre.

La Formació Professional s’obre a l’exterior amb els projectes de mobilitat (ERASMUS) que permeten als nostres alumnes finalitzar els seus estudis a algun país Europeu.

Tenim presència a les diferents xarxes educatives com Innova , Orienta FP, Futura FP, Catskills, Activa, Empren FP, que ens permet treballar en col·laboració en altres centres i plantejar nous reptes educatius a l’alumnat.

Mantenim el Servei d’assessorament i reconeixement que ens permet fer formació a empreses i validar l’experiència professional de treballadors.

A l’institut es porten a terme les proves d’obtenció de títol d’FP (POT o proves lliures) i les Proves d’accés als CFGM i CFGS.

Els darrers anys s’han organitzat les setmanes tècniques amb més de 100 activitats al centre al llarg d’una setmana pels alumnes d’FP. Diferents actes vinculats als seus interessos professionals , com xerrades d’especialistes en diferents àmbits tècnics.
Realitzem formació dels certificats de professionalitat en la família de transport i manteniment de vehicles i sanitat .
La voluntat de la Guineueta és continuar treballant per poder ser un centre integrat d’FP.

Institut la Guineueta