Secretaria

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

 • Dilluns a Dijous :
   – 9:30 a 13:30h,
  – 15:00 a 18:00h
 • Divendres:
  – 9:30 a 13:30h
Estiu:
 • Juliol: Dilluns a Divendres 9:30 a 13:00h
 • Agost: Tancat
 • Setembre: 1 a 6 Setembre: Dilluns a Divendres 9:30 a 13:00h 

ADREÇA I TELEFONS

INS La Guineueta.  c/ Artesania, 55 . 08042 Barcelona

Telf.: 93 359 34 04   Fax: 93 354 69 32

Correu electrònic: secretaria@ilg.cat

Ens vols contactar per formulari?: Localització i contacte

PREINSCRIPCIONS CURS 2023-24

Fes click per a anar a la pàgina

MATRÍCULA I QUOTA CURS 2023-24

quotes 2023 2024

títolsSol.licitud de títols i taxes 2023

Més informació : http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

1.  LOGSE i LOE :

Tipus títol 

  Tarifa normal 

  Família nombrosa(* )

  Duplicats  

ESOGratuïtGratuïtGratuït( * ) 17,25 €
CF de grau mitjà69,65€34,85 €17,25 €
CF de grau superior    78 €38 €17,25 €
Batxillerat69,65 €34,85 €17,25 €

 

2. Llei General d’Educació de 1970 i sistemes educatius anteriors :

Tipus títol

  Ordinari 

  F.N.General 

  Duplicat  
TÈCNIC AUXILIAR FP121,95€10,98 €2,53 €
TÈCNIC ESPECIALISTA FP2 53,84 €26,92 €4,85 €

ESO Gratuit (*): Sempre i quan es tracti un canvi de sexe és gratuït 

En el pagament de l’import de totes les taxes s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents(https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/):

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

 

*Per acollir-se a la tarifa de família nombrosa   és indispensable presentar el carnet vigent.


El pagament de les taxes es realitzarà a qualsevol entitat bancària adherida (per exemple, a “La Caixa”)

 1. Documentació que cal portar:
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat oficial de notes (no butlletí)

Recollida de títols

Cal presentar

 • El resguard de pagament que es va obtenir en el moment de tramitar el títol
 • DNI

Pot recollir el títol una altra persona si porta una autorització per escrit i una fotocòpia del DNI del titular.

certificats Certificats

Certificats de català

Requeriments

 1. Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària)
 2. No haver estat exempt de català
 3. Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs)
 4. Finalització dels estudis acreditats a partir del curs 1990-91 (inclòs)
 5. Els estudis han de ser presencials en la seva totalitat (no s’inclouen l’ensenyament d’adults, les proves lliures, etc.)

Com es sol·licita i quan es pot recollir?

 • S’ha de portar la documentació que s’indica a la taula d’equivalències.
 • No cal que vingui el titular personalment.

Taula d’equivalències:

Només es poden sol·licitar els nivells que s’indiquen.

NIVELL CCal haver estudiatDocuments que cal presentar
BUPEGB i BUPDNI, Llibre d’EGB i Llibre de BUP
FP2EGB, FP1 i FP2DNI, Llibre d’EGB, Títol de FP1 i FP2
BATXILLERATAlmenys 3 cursos PRI i 5 entre ESO i BATXDNI, Llibre d’ESO i Llibre de Batxillerat
ESOAlmenys 3 cursos PRI i tota l’ESODNI i Llibre d’ESO
NIVELL BCal haver estudiatDocuments que cal presentar
EGBEGBDNI, Llibre d’EGB
FP1EGB i FP1DNI, Llibre d’EGB i Títol de FP1

 

Altres certificats

Quins certificats es poden sol·licitar?

 • Certificat de notes
 • Certificat de nota mitjana
 • Certificat d’estudis realitzats
 • Altres certificats

També es poden sol·licitar certificats de coneixements de català, però el tràmit és diferent.

Com es sol·liciten?

Es poden sol·licitar personalment o per telèfon.

Convalidacions

Hi ha convalidacions que són automàtiques que les fa el propi Institut de FP i són les següents:

 • Els cicles formatius que tenen crèdits d’igual nom, durada i contingut pel que fa a les unitats didàctiques.
 • La formació i orientació laboral (FOL) entre CF de GS i entre CF de GM. Si la persona està en possessió del títol de Tècnic Superior, en el cas de cursar un CF de GM, també la podrà convalidar. A l’inrevés , no.
 • Entre CF de GM i Batxillerats, hi ha convalidacions de matèries del BAT. per a alumnes procedents de CF de GM.
 • En el cas que siguin altre tipus de convalidacions, com es el cas de persones que volen convalidar estudis realitzats a d’altres països, caldrà sol·licitar-les i si és el seu cas, ser atorgades fora de l’institut de FP.

Convalidacions de la FCT (pràctiques en empreses)

La FCT es pot convalidar en un % determinat d’hores, en els següents supòsits:

Exempció total

L’exempció s’atorga si l’alumne/a acredita l’experiència professional en el mateix camp i competències professionals del cicle formatiu que esta cursant i un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita.

Exempció parcial

L’exempció s’atorga si l’alumne/a acredita experiència professional en el mateix camp i tipus i grau de competències professionals del cicle formatiu que esta cursant, i un nombre d’hores igualo superior al 50% de les del crèdit d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita. En aquest cas l’exempció serà del 50% de les hores d’FCT del cicle.  L’exempció s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat professional. S’haurà d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita. En aquest cas l’exempció serà d’un 25% de les hores d’FCT del cicle.

Institut la Guineueta