Secretaria

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

 • Dilluns a Dijous :
   – 9:30 a 13:30h,
  – 15:00 a 18:00h
 • Divendres:
  – 9:30 a 13:30h
Estiu:
 • Juliol: Dilluns a Divendres 9:30 a 13:00h
 • Agost: Tancat
 • Setembre: 1 a 6 Setembre: Dilluns a Divendres 9:30 a 13:00h

 

ADREÇA I TELEFONS

INS La Guineueta.  c/ Artesania, 55 . 08042 Barcelona

Telf.: 93 359 34 04   Fax: 93 354 69 32

Correus electrònics: a8034205@xtec.cat   i  secretaria@ilg.cat

Ens vols contactar per formulari?: Localització i contacte

 

Sol.licitud de títols i taxes 2021

diploma
 

Més informació : http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

1.  LOGSE i LOE :

 

Tarifa normal

Família nombrosa*

Duplicats

ESO

Gratuït

Gratuït

Gratuït

CF de grau mitjà

66,90 €

33,45 €

16,55 €

CF de grau superior

74,95 €

37,47 €

16,55 €

Batxillerat

66,90€

33,45 €

16,55 €

2.Llei General d’Educació de 1970 i sistemes educatius anteriors

Tipus títol

Ordinari

F.N.General

Duplicat
TÈCNIC AUXILIAR FP1

21,09 €

10,54 €

2,44 €

TÈCNIC ESPECIALISTA FP2

51,74 €

25,87 €

4,65 €


Estan exempts del pagament d’aquestes taxes:

– Les víctimes d’actes terroristes així com els seus cònjuges i els seus fills.
– Els beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
– L’expedició de títols duplicats per causes imputables a l’Administració.
– L’expedició de títols duplicats per rectificació del nom en el Registre Civil per canvi de sexe.
*Per acollir-se a la tarifa de família nombrosa   és indispensable presentar el carnet vigent.
El pagament de les taxes es realitzarà a qualsevol entitat bancària adherida (per exemple, a “La Caixa”)

 1. Documentació que cal portar:
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat oficial de notes (no butlletí)

Recollida de títols

Cal presentar

 • El resguard de pagament que es va obtenir en el moment de tramitar el títol
 • DNI

Pot recollir el títol una altra persona si porta una autorització per escrit i una fotocòpia del DNI del titular.

 

certificate

Certificats

Certificats de català

Requeriments

 1. Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària)
 2. No haver estat exempt de català
 3. Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs)
 4. Finalització dels estudis acreditats a partir del curs 1990-91 (inclòs)
 5. Els estudis han de ser presencials en la seva totalitat (no s’inclouen l’ensenyament d’adults, les proves lliures, etc.)

Com es sol·licita i quan es pot recollir?

 • S’ha de portar la documentació que s’indica a la taula d’equivalències.
 • No cal que vingui el titular personalment.

Taula d’equivalències:

Només es poden sol·licitar els nivells que s’indiquen.

NIVELL CCal haver estudiatDocuments que cal presentar
BUPEGB i BUPDNI, Llibre d’EGB i Llibre de BUP
FP2EGB, FP1 i FP2DNI, Llibre d’EGB, Títol de FP1 i FP2
BATXILLERATAlmenys 3 cursos PRI i 5 entre ESO i BATXDNI, Llibre d’ESO i Llibre de Batxillerat
ESOAlmenys 3 cursos PRI i tota l’ESODNI i Llibre d’ESO
NIVELL BCal haver estudiatDocuments que cal presentar
EGBEGBDNI, Llibre d’EGB
FP1EGB i FP1DNI, Llibre d’EGB i Títol de FP1

 

Altres certificats

Quins certificats es poden sol·licitar?

 • Certificat de notes
 • Certificat de nota mitjana
 • Certificat d’estudis realitzats
 • Altres certificats

També es poden sol·licitar certificats de coneixements de català, però el tràmit és diferent.

Com es sol·liciten?

Es poden sol·licitar personalment o per telèfon.

 

Documentació

CAPCALERA_DOCUMENTACIO_
SOL_LICITUD_GENERAL
SOL_LICITUD_CONVALIDACIO1
SOL_LICITUD_ANUL_LACIO

Institut la Guineueta