pot

Al web de la Generalitat trobareu tota la informació referent al procés de les proves lliures.

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!