Blog

POT 21-22 d’Emergències Sanitàries

Llista definitiva publicada de persones admeses i excloses d’aquesta convocatòria. 20/12/2021

Els resultats podran ser consultats per tots els aspirants al web del Departament d’Educació (https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/consulta-resultats/) utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i número de sol·licitud que consta en el resguard d’inscripció.

calendari de les proves POT d’Emergències Sanitàries 17/12/2021
Informacions per a les POT 8/10/2021
Informació per mail a: 
Mar Batllori mbatllo5@xtec.cat
Neus Vendrell nvendrel@xtec.cat
Documentació:
S’ha de portar a secretaria del centre en l’horari
Dates límit:
Institut la Guineueta