Projecte Erasmus+ de Grau Mitjà KA121

El proyecto International Project La Guineueta 2020 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta información es responsabilidad exclusiva del INS La Guineueta y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

 

 

1. Presentació

El Projecte ERASMUS+, a través de les mobilitats a l’estranger, ajuda a l’alumnat participant a obtenir competències necessàries per integrar-se al mercat laboral, mitjançant la realització de pràctiques en centres de treball d’empreses i entitats europees. D’aquesta manera, l’alumnat incrementa les seves expectatives laborals i d’ocupabilitat, millorant a més, la transició de l’àmbit de l’educació i la formació al mercat laboral.

El Consorci desenvolupa programes Erasmus+ K102 (Formació Professional de Grau Mitjà).

A l’inici de curs, es fa difusió del projecte Erasmus+ perquè l’alumnat pugui participar. El projecte de selecció comença al mes de novembre mitjançant l’entrega de documentació i entrevistes a l’alumnat i valoració de l’equip docent. Els resultats de la selecció apareixen al mes de desembre.

L’alumnat és assessorat en tot moment respecte l’estada, el país que visitarà i rep una formació lingüística en una plataforma online. En el cas de que els països de destinació siguin Alemanya o França, a més a més, realitza un curs d’idiomes a l’institut.

Durant el curs es realitzen unes Jornades de Mobilitat on participants d’anterior edicions expliquen les seves experiències. Es realitzen també jornades d’intercanvi amb professorat i alumnes visitant d’altres països per a que l’alumnat que marxa

El curs 2016-2017 vam iniciar relacions amb Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) del Centre Hospitalier de Bigorre. Aquest lloc es troba situat al sud de França, concretament a la regió d’Alts Pirineus, al sud de França. . Des d’aquell curs tenim una relació molt estreta amb aquest Institut. El nostre alumnat ha estat en hospitals comarcals i residències geriàtriques de Tarbes i Lourdes.

El curs 2017-2018 van marxar una alumna a Noruega a Hamar a través de l’institut Hamar Katedralskole, un institut situat a una zona de Noruega. Aquesta alumna va realitzar la seva estada a una residència de la zona. La nostra intenció és a partir del curs 2020-2021 seguir enviant alumnat a Noruega.

En tots dos casos és molt important dominar la llengua (Francès en el cas de França i anglès en el cas de Noruega, donat que en els nostres estudis és molt important la comunicació amb el pacient).

Volem explicar també que en tots els casos nosaltres també hem rebut estudiants de les seves escoles i aquests han realitzat les seves estades en centres sanitaris de Barcelona.

La mobilitat del CFGM de Farmàcia es va iniciar el curs 2015-16 a Bristol (UK) amb tres alumnes de farmàcia. Els següents dos cursos, 16/17 i 17/18 varem cambiar la mobilitat a Roma (Italia), on cada curs dos alumnes de farmàcia varen fer les pràctiques a la farmacia Galeppi. Al curs 18/19 no varem poder continuant amb la mobilitat a Roma, però es va mantenir el contacte pel proper curs. La previsió d’aquest curs 19-20 era de tornar a enviar dos alumnes de farmàcia i a la farmacia Galeppi, però malauradament es va tenir que anular per la pandèmia.

Des del curs 2017-18 l’alumnat de farmàcia té la possibilitat de participar en projectes de mobilitat amb Noruega. L’institut de contacte es troba a Brummundal, és el Ringsaker Videregående Skole. El seu alumnat ve a Barcelona durant tres setmanes al març i nosaltres anem al maig per un mes. Aquest projecte ha resultat ser molt enriquidor tant com per l’alumnat com pel professorat, hem creat una petita xarxa de col•laboració entre tots per intentar treure el màxim partit a tot plegat. Intentem acollir molt bé tant al professorat que ve com a l’alumnat que està aquí, muntem activitats per compartir temps, facilitem la comunicació entre l’alumnat d’aquí i el d’allà, passem estones entre professorat intercanviant punts de vista i maneres de fer diferents. Quan anem cap allà també ens acullen sempre de la millor forma possible, ens fan partícips del dia a dia de la seva escola.

L’alumnat fa pràctiques a farmàcies de Brummundal i també de Hamar, tots dos es troben al comtat de Hedmark i envoltats pel llac més gran de Noruega: el Mjøsa.
El primer curs vam enviar dos alumnes de farmàcia i també va poder anar-hi una alumna de CAI. El segon curs vam enviar dues alumnes. Aquest any pensavem enviar dues alumnes més, però malauradament no han pogut gaudir d’aquesta experiència degut a la situació de pandemia per COVID 19.

Des del curs 2008/09 es mouen alumnes de la família d’informàtica i comunicacions tant del CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes com del CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes. La mobilitat es realitza en diferents empreses del sector situades a la ciutat de Berlín.

Per realitzar la mobilitat amb alemanya sempre hem tingut un soci intermediari: un centre educatiu d’ensenyament professional especialitzat en informàtica (OSZIMT – Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik Berlin) situat al sud de de la ciutat. Aquest centre és molt gran i té un departament especialitzat en la mobilitat europea, fa anys que col•laborem recíprocament amb ells, des de l’institut de la Guineueta enviem alumnes a Berlín i rebem una mitjana de 6 alumnes l’any procedent del seu institut, se’ls busca una empresa per realitzar les FCT a Barcelona i se’ls realitza el seguiment i avaluació conjuntament amb la persona responsable alemanya.

El curs 2019-2020 s’implanta a l’institut el CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web amb perfil de bioinformàtica i s’inicien les gestions pertinents perquè aquest cicle també participi de la mobilitat amb Berlín.

El 2020 es disposava d’una beca de la fundació Barcelona que estava destinada a un alumnes del cicle de DAW-Bio però amb la pandèmia del COVID, ni aquesta beca, ni les gestionades amb el centre de Berlín s’han pogut dur a terme.

Des del curs 2009/10 es mouen alumnes de la familia de transport i manteniment de vehicles tant de CFGM d’electromecànica com del CFGM de carrosseria. La col•laboració és amb l’institut Lycée des Métiers Jules Raimu i els alumnes van a realitzar pràctiques amb tallers de la ciutat de Nîmes (Renault retail group nîmes, Espace auto des costieres – Volkswagen – groupe RC Automobiles, Audi espace prestige automobile – groupe rc automobile, Citroen Nimes k2 auto entre d’altres)

Des del curs 2017-18 es realitza mobilitat amb Noruega, amb dos socis diferents, un ubicat a Brummundal l’institut Ringsaker Vidergaende Skole (Rigsaker High School). Aquell primer curs van anar dos estudiants de farmàcia a fer pràctiques en una farmàcia i una estudiant de CAI a fer pràctiques a un geriàtric. El segon soci que es va obrir va ser a Hamar a l’institut Hamar Katedralskole a on es van enviar dos alumnes de grau mig d’electromecànica de vehicles a fer pràctiques en dos tallers, a PS Servicesenter AS i a Mekonomen Furnesvegen Car & MC. Les dues ciutats Hamar i Brummundal estan molt a prop i els alumnes de les dues famílies professionals conviuen al mateix lloc. El següent curs el 18-19 es varen enviar dos alumnes de farmàcia i un del CFGS d’automoció. La previsió d’aquest curs 2019-20 era d’enviar 2 alumnes de farmàcia i dos d’automoció però degut al COVID no s’ha pogut realitzar.

2. Criteris i procés de selecció

Requisits de participació

Ser alumne del centre i estar matriculat a les FCT.

Procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents fases:
1. Publicació de la informació dels requisits de participació i procés de selecció al web del centre.
2. Presentació, per part de l’alumne, de la sol•licitud i els documents adjunts dins el termini establert.
3. Presentació, per part de l’alumne, de la carta de motivació i el CV dins el termini establert .
4. Procés de selecció, el qual estarà basat en: l’expedient acadèmic, el coneixement de llengües estrangeres, la motivació personal, la valoració del equip docent, una entrevista basada en actituds i aptituds realitzada pel comité de selecció, el curriculum vitae de l’alumne.
5. Baremació dels candidats segons la puntuació dels diferents criteris de selecció.

Publicació de resultats

Un cop avaluades les candidatures presentades i realitzada la baremació, es publicarà la puntuació final. L’adjudicació de les beques es determinarà segons la llista baremada, incloent la llista de reserva. Els resultats es publicaran al web del centre.

Seguiment i avaluació de l’alumnat

Les estades de mobilitat a Europa comporten la realització d’un seguiment i avaluació de les pràctiques que realitza l’alumnat. L’Institut de la Guineueta té un professor responsable de cada projecte que fa un seguiment detallat de la mobilitat, incloent una visita inicial a l’empresa per presentar a l’alumnat, un seguiment a distància mitjançant eines informàtiques i una avaluació intermitja i final mitjançant el programa qBID. A més a més es realitza una visita final a l’empresa per realitzar l’avaluació final de l’alumnat, discutir propostes de millora i concretar col•laboracions futures.

Institut la Guineueta