Projecte Erasmus+ de Grau Mitjà KA121

El proyecto International Project La Guineueta 2020 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta información es responsabilidad exclusiva del INS La Guineueta y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

 

1. Presentació

L’Institut du a terme projectes de mobilitat internacional des del curs 2008-2009. Ha participat en diversos projectes europeus, i hi segueix participant activament segons les directrius europees que marquen la guia del programa Erasmus+.

 

Participa amb:

  • Xarxa de mobilitat internacional del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
  • Xarxa de centres internacionals de Barcelona de la Fundació Barcelona – Xarxa FP.
  • Agencia Nacional española para el desarrollo y gestión del programa Erasmus+ de la UE en materia de Educación y Formación – SEPIE.
  • La seva missió és la internacionalització de l’Institut mitjançant l’organització d’estades tant d’estudiants per a fer pràctiques, com de professorat per a docència i també per a formació.

 

Els beneficis que una estada professional a l’estranger us ofereix són:

  • És una experiència molt valuosa pel vostre curriculum vitae.
  • Creixement personal: es tracta d’una experiència única en la qual us trobareu amb una gran quantitat de situacions noves, la qual cosa ajuda a madurar i aprendre a resoldre dificultats per vosaltres mateixos.
  • Conèixer altres cultures, veure la vida des d’un altre punt de vista.
  • Millorar el domini d’idiomes.
  • Xarxa de contactes: viure en un altre país ofereix l’oportunitat de conèixer una gran quantitat de persones que poden ser contactes professionals o grans amics.

2. Criteris i procés de selecció

Requisits de participació

Ser alumne del centre i estar matriculat a les FCT.

Procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents fases:
1. Publicació de la informació dels requisits de participació i procés de selecció al web del centre.
2. Presentació, per part de l’alumne, de la sol•licitud i els documents adjunts dins el termini establert.
3. Presentació, per part de l’alumne, de la carta de motivació i el CV dins el termini establert .
4. Procés de selecció, el qual estarà basat en: l’expedient acadèmic, el coneixement de llengües estrangeres, la motivació personal, la valoració del equip docent, una entrevista basada en actituds i aptituds realitzada pel comité de selecció, el curriculum vitae de l’alumne.
5. Baremació dels candidats segons la puntuació dels diferents criteris de selecció.

Publicació de resultats

Un cop avaluades les candidatures presentades i realitzada la baremació, es publicarà la puntuació final. L’adjudicació de les beques es determinarà segons la llista baremada, incloent la llista de reserva. Els resultats es publicaran al web del centre.

Seguiment i avaluació de l’alumnat

Les estades de mobilitat a Europa comporten la realització d’un seguiment i avaluació de les pràctiques que realitza l’alumnat. L’Institut de la Guineueta té un professor responsable de cada projecte que fa un seguiment detallat de la mobilitat, incloent una visita inicial a l’empresa per presentar a l’alumnat, un seguiment a distància mitjançant eines informàtiques i una avaluació intermitja i final mitjançant el programa qBID. A més a més es realitza una visita final a l’empresa per realitzar l’avaluació final de l’alumnat, discutir propostes de millora i concretar col•laboracions futures.

Institut la Guineueta