Administració

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ CURS 2021-22

Departament d'administració i finances

Activitats i sortides del nostre departament:

FP Dual en la nostra familia

Reprodueix vídeo

descripcióDescripció

El Departament Administratiu forma part de l’Institut la Guineueta des de la seva creació. Durant aquests anys s’han impartit amb continuïtat els títols de la família Administrativa, primer com a Formació Professional Administrativa de primer i segon grau, i actualment com Gestió Administrativa LOE i Administració i Finances LOE

Oferta de títols: directoriDirectori
 • Alberola, Frederic – Manteniment d’aules administratives
 • Chaler, Mariema – Cap de Departament
 • Clemente, César – Tutor 1M
 • Curto, Marc – Tutor 1K
 • De Càceres, Eduard – Ajudant d’administrador
 • Font, Eva – Tutora 2K – Tutora FCT – DUAL 2K
 • González, Sergi – Tutor 2M Tutor FCT 2M
 • Mendoza, Sara
 • Rodríguez, Lourdes
 

GRUP

CICLE
TUTOR/A
TUTORIA FCT
1KGestió administrativaMarc Curto 
2K Eva FontEva Font
1MAdministració I financesCésar Clemente 
2M Sergi GonzàlezSergi Gonzàlez
matèriesMàtèries
 • Comunicació i atenció al client
 • Operacions de compravenda
 • Documentació Jurídica
 • Recursos Humans
 • Ofimàtica i procés d’informació
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió financera i de tresoreria
 • Simulació d’empreses
Llibres d’anglès 2022-23:
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
 • Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance.Student’s book
 • autors: David Walker and Juan Manuel Rubio Santana.
 • Editorial Burlington Books.
 • ISBN 978-9963-51-055-9
 • Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance. Workbook
 • autors: David Walker.
 • Editorial Burlington
 • ISBN 978-9963-51-056-6
CFGM ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
 • Burlington Professional Modules: Office Administration. Student’s book
 • David Walker and Robert Duncan. Second Edition.
 • Editorial Burlington Books.
 • ISBN 978-9925-30-888-0
 • Burlington Professional Modules: Office Administration. Second Edition. Workbook
 • David Walker.
 • Editorial Burlington Books.
 • ISBN 978-9925-30-889-7
Empreses col·laboradores en la formació en centres de treball:
FCT Administratiu 1
FCT Administratiu 2
Institut la Guineueta