Administració

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ CURS 2020-21

descripcióDescripció

El Departament Administratiu forma part de l’Institut la Guineueta des de la seva creació. Durant aquests anys s’han impartit amb continuïtat els títols de la família Administrativa, primer com a Formació Professional Administrativa de primer i segon grau, i actualment com Gestió Administrativa LOE i Administració i Finances LOE

Oferta de títols:

 • Tècnic o tècnica en gestió administrativa, dual
 • Tècnic o tècnica superior en administració i finances

directoriDirectori

 • Bande, Abraham-  Tutor 1K
 • Chaler, Mariema Manteniment de centres
 • Clemente, César – Tutor 1M
 • González, María Pilar – Tutora 2K-Tutora FCT-DUAL 2K – Cap de Departament
 • González, Sergi – Tutor 2M Tutor FCT 2M
 • Navarro, Ana
 • Noya, Nil
 • Rodríguez, Lourdes
 • Roures, Aitana – Manteniment d’aules administratives

matèriesMàtèries

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Primer curs:

  • Mòdul professional 1:   Comunicació i atenció al client – 132h.
  • Mòdul professional 2:   Gestió de la documentació jurídica i empresarial – 99h
  • Mòdul professional 3:   Procés integral de la activitat comercial – 264h
  • Mòdul professional 4:   Recursos humans i responsabilitat social corporativa – 66h
  • Mòdul professional 5:   Ofimàtica i procés de la informació – 165h
  • Mòdul professional 6:   Anglès – 66h  (a primer i a segon)
  • Mòdul professional 7:   Gestió de recursos humans – 99h
  • Mòdul professional 10:   Gestió logística i comercial – 99h 
  • Mòdul professional 12:   FOL – 99h 

Segon curs

  • Mòdul professional 6:   Anglès – 66h  (a primer i a segon)
  • Mòdul professional 8:   Gestió financera-  165h
  • Mòdul professional 9:   Comptabilitat i fiscalitat – 198h
  • Mòdul professional 11:   Simulació empresarial – 99h
  • Mòdul professional 13:   Projecte d’administració i finances – 33h
  • Mòdul professional 14:   Formació en centres de treball – 350h


CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (SISTEMA DUAL)

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Primer curs:

 • Mòdul professional 01: Comunicació empresarial i atenció al client – 99 hores
 • Mòdul professional 02: Operacions administratives de compravenda – 132 hores
 • Mòdul professional 05: Tècnica comptable – 132 hores
 • Mòdul professional 07: Tractament informàtic de la informació – 231 hores
 • Mòdul professional 08: Operacions administratives de suport – 55 hores
 • Mòdul professional 09: Anglès – 99 hores
 • Mòdul professional 10: Empresa i Administració – 165 hores
 • Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral – 75 hores

Segon curs:

 • Mòdul professional 03: Operacions administratives de Recursos Humanos – 88 hores
 • Mòdul professional 04: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria – 132 hores
 • Mòdul professional 06: Tractament de la documentació comptable – 99 hores
 • Mòdul professional 11: Empresa a l’aula – 33 hores
 • Mòdul professional 13: Formació en centres de treball – 350 hores
 • Mòdul Dual

Empreses col·laboradores en la formació en centres de treball:

logos logo2primero segundo

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!