Administració

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ CURS 2020-21

Departament d'administració i finances

FP Dual en la nostra familia

descripcióDescripció

El Departament Administratiu forma part de l’Institut la Guineueta des de la seva creació. Durant aquests anys s’han impartit amb continuïtat els títols de la família Administrativa, primer com a Formació Professional Administrativa de primer i segon grau, i actualment com Gestió Administrativa LOE i Administració i Finances LOE

Oferta de títols:

directoriDirectori

 • Bande, Abraham-  Tutor 1K
 • Chaler, Mariema Manteniment de centres
 • Clemente, César – Tutor 1M
 • González, María Pilar – Tutora 2K-Tutora FCT-DUAL 2K – Cap de Departament
 • González, Sergi – Tutor 2M Tutor FCT 2M
 • Navarro, Ana
 • Noya, Nil
 • Rodríguez, Lourdes
 • Roures, Aitana – Manteniment d’aules administratives

matèriesMàtèries

 • Comunicació i atenció al client
 • Operacions de compravenda
 • Documentació Jurídica
 • Recursos Humans
 • Ofimàtica i procés d’informació
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió financera i de tresoreria
 • Simulació d’empreses

Empreses col·laboradores en la formació en centres de treball:

FCT Administratiu 1
FCT Administratiu 2
Institut la Guineueta