DEPARTAMENT D’IDIOMES CURS 2021-22

actualitzat 14 Juny 2022

 

descripció Descripció  

El Departament d’Idiomes imparteix les matèries de llengua anglesa i francesa. L’anglès és la primera llengua estrangera obligatòria en tota l’ESO, el Batxillerat i en alguns cicles formatius de grau mitjà i superior. El francés s’imparteix com a crèdit optatiu a 2n, 3r i 4t d’ESO. 

directori Directori 

 • Roberto Adrada: Professor d’Anglès a ESO i BAT. Coordinador de Batxillerat. Tutor BAT2Y. Pro
 • Aida López: Professora d’Anglès a ESO i 1r BATX PAU. Cap de departament. Adreça electrònica: aida.lopez@ilg.cat
 • Neus Cros: Professora d’Anglès a ESO: 2n ESO A, 3r ESO A, 4t ESO A  . Tutora de 3A. Coordinadora de Tercer    Coordinadora de Projecte Erasmus. Coordinadora d’ Èxit.
 • Jose Luis Alcaide: Professor de Francès a ESO i a FP bàsica.
 • Elena Guinart: professora d’Anglès a CCFF (mitja jornada).  Elena també dóna reforç a la ESO i  Batxillerat, amb fons de la Unió Europea . En concret, imparteix una hora setmanal de reforç a 1r, ESO 2n B, ESO 3rA 3r B 4t ESO Ai B i els quatre grups de Batxillerats. Ella organitza activitats amb unt total  de  3a 5 alumnes, prioritzant la conversa i l’atenció individualitzada, simultàniament a la classe que imparteix el professor habitual. Ella  imparteix la classe desdoblada en una aula separada.
 • Anzhela Polonska: Professora d’Anglès a CCFF.
 • Carolina Serna: professora d’Anglès a CCFF.

matèries Màtèries

 • Anglès a ESO, Batxillerat, Batxillerrat professionalitzador i PAU
 • Anglès Tècnic a CCFF Grau Mig: Carrosseria, Electromecànica, Informàtica SMX, Gestió Administrativa i Emergències Sanitàries.
 • Anglès Tècnic a CCFF Grau Superior: Administratiu. 
 • Un grup de Farmàcia i Parafarmàcia  a CCFF

activitats Activitats

1. PROJECTE ERASMUS K227 2021-2023

Mireu molts més detalls del nostre projecte aquí

El Projecte Erasmus K227 coordina Aida Lopez i el nostre centre és el centre coordinador del projecte.

Activitats dutes a terme el curs 2020-21  pels alumnes del nostre centre:

2. PROJECTE ERASMUS D’INTERCANVI AMB ALTRES PAÏSOS EUROPEUS 

Projecte Erasmus a la ESO: Projecte Erasmus, finançat al cent per cent per la Unió Europea. Comprèn intercanvis amb alumnes de França, Alemanya i Itàlia. El projecte s’anomena “News from Utopia”   L’any anterior els alumnes del nostre centre van viatjar a Alemanya per dur a terme activitats relacionades amb el projecte. Enguany no es viatja degut a la situació sanitària de pandemia de coronavirus, però es duen a terme activitats online amb els països de l’intercanvi. El projecte Erasmus té com a objectiu l’elaboració d’una revista online sobre el tema del projecte i elaboració de vídeos  per a la revista.

El projecte  Erasmus va ser aconseguit per la professora d’anglès Neus Cros.

Vídeo d’activitats al viatge a Alemanya: Vídeo d’activitats al viatge a Alemanya:

Foto del viatge a Alemanya amb alumnes al febrer del 2020:

alemnaya2020

3. PROJECTES ETWINNING AMB ALTRES PAÏSOS EUROPEUS

● Actualment , en aquest curs, Neus Cros treballa a dos projectes etwinning
● al curs 2021-22 , Aida Lopez està treballant al p rojecte etwinning Soccer World Cup 2022 . S’hi coopera amb Holanda, Portugal, Alemanya, Polònia i Itàlia. El tema tractat és el mundial de futbol de 2022 i s’han dut a terme videoconferències d’alumnes de diversos països amb els nostres alumnes de 1 Batx PAU i altres concursos i redaccions amb alumnes de 1r, 2n i 4t ESO.

●  A través dels projectes d’e-twinning de les dues professores d’anglès ,duem a terme activitats com:

 • Set Projectes E-twinning a ESO i BAT amb més de deu països europeus.  A través dels projectes d’e-twinning duem a terme activitats com:

-Treball conjunt amb altres països sobre diferents temes: ciència, art, literatura, llengua anglesa, etc

-Xat sincrònic escrit en llengua anglesa amb alumnes d’ altres països

-Intercanvi de cartes de correu tradicional en anglès.

-Participació en jocs i activitats en lengua inglesa.

-Participació a una competició internacional de projectes etwinning.

-Elaboració de vídeos

 • Participació al Programa Experimental de Certificació De Nivell en Llengua Estrangera en col·laboració amb la EOI Vall d’Hebrón.

4. SEGELLS QUALITAT ETWINNING AL NOSTRE DEPARTAMENT

El nostre departament compta amb diversos segells de qualitat etwinning, obtinguts principalment l’any 2021 per la nostra tasca amb projectes etwinning:
 • Neus Cros compta amb dos segells de qualitat nacional i un segell de qualitat europea.
 • Aida Lopez compta amb un segell de qualitat nacional i un segell de qualitat europea.

5. PREMI GUANYAT DURANT EL CURS 2020-21 PELS ALUMNES DEL NOSTRE CENTRE PEL PROJECTE D’E-TWINNING “BE SMART , BE PART”, AMB LA PROFESSORA AIDA LOPEZ. Premis rebuts al juliol 2021.

En aquest premi alemany hi van participar els alumnes de INS La Guineueta amb la professora Aida Lopez. Aquí teniu fotos dels regals (certificat del premi etwinning, agendes, llapissos, gomes, etc) que ens van enviar des d’Alemanya als alumnes. Hi veureu també al director del nostre centre, Josep Noguera a les fotos:

 

 

 

6. COL·LABORACIÓ AMB PROFESSORAT DE LA  ESO i Batx D’ALTRES MATÈRIES PER TAL QUE PUGUIN IMPARTIR LA SEVA MATÈRIA O PARTS DE LA MATÈRIA EN ANGLÈS

 

 

7. ACTIVITATS PAGADES ÍNTEGRAMENT AMB FONS DE LA UNIÓ EUROPEA AL CURS 2020-21:

 • Les sortides i activitats que es detallen a continuació, per fomentar l’ús de la llengua anglesa entre l’alumnat, enguany subvencionades per la Generalitat i la Unió Europea:

-Excursió guiada en anglès amb jocs de pistes  i resolució d’enigmes amb 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO. Empresa: Kids and Cat. Activitat duta a terme amb cada grup/classe subdividit en dos grups i guiats cada grup per un guía en llengua anglesa. Activitat íntegrament subvencionada per la Unió Europea.

Fotos de l’activitat:

-Activitat teatral amb la directora i un actor de la companyia anglesa Look Out. Visionament d’una obra de teatre i activitats sobre l’obra. Activitats tots els grups i classes de la ESO. Íntegrament subvencionada per la Unió Europea.

Fotos de l’activitat:

-Escape room: Activitat en anglès sobre la novel·la Frankenstein. Duta a terme per un profesor expert en escape rooms de l’empresa Flipeduca. Cursos que la gaudiran: tots els grups de la ESO

Foto de l’activitat:

escape room 2020

-Tallers d’immersió lingüística en llengua anglesa: tallers duts a terme per monitors en llengua anglesa de l’empresa CIC Colònies. Cursos: 4t ESO i 3r ESO.

Tallers d’immersió lingüística en llengua anglesa
 • Projectes de col·laboració  amb altres matèries: col·laboració  amb Ciències Naturals a 1r i 4t ESO
 • Elaboració d’un vídeo per a Primer Cinema de La Caixa.

8. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE L’IES LA GUINEUETA EN «CLIL» CURS 2021-22:

CLIL (Content and Language Integrated Learning), és un enfocament educatiu que es basa en impartir matèries en llengua no materna.

S’ha creat un curs, des del setembre, per millorar la formació del professorat en aquest enfocament.

Amb l’objectiu d’implementar aquest aprenentatge, s’ha creat al nostre Institut dues iniciatives:

Desenvolupar tècniques estratègiques per ensenyar continguts a classe.

– Posar en pràctica l’enfocament CLIL, fent les tècniques adquirides, a l’aula.

Amb aquesta idea, de fer activitats a l’aula relacionades amb el contingut de la matèria i en una llengua no materna, s’ha creat el grup de millora de CLIL Skills entre el professorat de Cicles Formatius i d’ESO. El professorat es reuneix periòdicament, i comparteixen les seves experiències durant el curs.

A les imatges es mostra el professorat fent diferents activitats relatives a la formació en CLIL.

reforç llengua anglesa
Institut la Guineueta