DEPARTAMENT D’IDIOMES CURS 2021-22

descripció Descripció  

 El Departament d’Idiomes imparteix les matèries de llengua anglesa i francesa. L’anglès és la primera llengua estrangera obligatòria en tota l’ESO, el Batxillerat i en alguns cicles formatius de grau mitjà i superior. El francés s’imparteix com a crèdit optatiu a 2n, 3r i 4t d’ESO. 

directori Directori 

 • Roberto Adrada: Professor d’Anglès a ESO i BAT. Coordinador de Batxillerat. Tutor BAT2Y.
 • Aida López: Professora d’Anglès a ESO i 1r BATX PAU. Cap de departament. Adreça electrònica: aida.lopez@ilg.cat
 • Neus Cros: Professora d’Anglès a ESO . Tutora de 2A. Coordinadora de Segon ESO.  Coordinadora de Projecte Erasmus. Coordinadora de Èxit.
 • Anzhela Polonska: Professora d’Anglès a CCFF.
 • Jose Luis Alcaide: Professor de Francès, Castellà i optativa de Català a ESO.
 • Carolina Serna: professora d’Anglès a CCFF.

matèries Màtèries

 • Anglès a ESO, Batxillerat, Batxillerrat professionalitzador i PAU
 • Anglès Tècnic a CCFF Grau Mig: Carrosseria, Electromecànica, Informàtica SMX, Gestió Administrativa i Emergències Sanitàries.
 • Anglès Tècnic a CCFF Grau Superior: Administratiu. 

activitats Activitats

1. PROJECTE ERASMUS K227 2021-2023

Mireu el nostre projecte aquí

2. PROJECTE ERASMUS D’INTERCANVI AMB ALTRES PAÏSOS EUROPEUS 

Projecte Erasmus a la ESO: Projecte Erasmus, finançat al cent per cent per la Unió Europea. Comprèn intercanvis amb alumnes de França, Alemanya i Itàlia. El projecte s’anomena “News from Utopia”   L’any anterior els alumnes del nostre centre van viatjar a Alemanya per dur a terme activitats relacionades amb el projecte. Enguany no es viatja degut a la situació sanitària de pandemia de coronavirus, però es duen a terme activitats online amb els països de l’intercanvi. El projecte Erasmus té com a objectiu l’elaboració d’una revista online sobre el tema del projecte i elaboració de vídeos  per a la revista.

El projecte  Erasmus va ser aconseguit per la professora d’anglès Neus Cros.

Vídeo d’activitats al viatge a Alemanya: Vídeo d’activitats al viatge a Alemanya:

Foto del viatge a Alemanya amb alumnes al febrer del 2020:

alemnaya2020

3. PROJECTES ETWINNING AMB ALTRES PAÏSOS EUROPEUS

 • Set Projectes E-twinning a ESO i BAT amb més de deu països europeus.  A través dels projectes d’e-twinning duem a terme activitats com:

-Treball conjunt amb altres països sobre diferents temes: ciència, art, literatura, llengua anglesa, etc

-Xat sincrònic escrit en llengua anglesa amb alumnes d’ altres països

-Intercanvi de cartes de correu tradicional en anglès.

-Participació en jocs i activitats en lengua inglesa.

-Participació a una competició internacional de projectes etwinning.

-Elaboració de vídeos

 • Participació al Programa Experimental de Certificació De Nivell en Llengua Estrangera en col·laboració amb la EOI Vall d’Hebrón.

4. ACTIVITATS PAGADES ÍNTEGRAMENT AMB FONS DE LA UNIÓ EUROPEA AL CURS 2020-21:

 • Les sortides i activitats que es detallen a continuació, per fomentar l’ús de la llengua anglesa entre l’alumnat, enguany subvencionades per la Generalitat i la Unió Europea: 

-Excursió guiada en anglès amb jocs de pistes  i resolució d’enigmes amb 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO. Empresa: Kids and Cat. Activitat duta a terme amb cada grup/classe subdividit en dos grups i guiats cada grup per un guía en llengua anglesa. Activitat íntegrament subvencionada per la Unió Europea.

Fotos de l’activitat:

-Activitat teatral amb la directora i un actor de la companyia anglesa Look Out. Visionament d’una obra de teatre i activitats sobre l’obra. Activitats tots els grups i classes de la ESO. Íntegrament subvencionada per la Unió Europea.

Fotos de l’activitat:

-Escape room: Activitat en anglès sobre la novel·la Frankenstein. Duta a terme per un profesor expert en escape rooms de l’empresa Flipeduca. Cursos que la gaudiran: tots els grups de la ESO

Foto de l’activitat:

escape room 2020

-Tallers d’immersió lingüística en llengua anglesa: tallers duts a terme per monitors en llengua anglesa de l’empresa CIC Colònies. Cursos: 4t ESO i 3r ESO.

Tallers d’immersió lingüística en llengua anglesa
 • Projectes de col·laboració  amb altres matèries: col·laboració  amb Ciències Naturals a 1r i 4t ESO
 • Elaboració d’un vídeo per a Primer Cinema de La Caixa.
reforç llengua anglesa
Institut la Guineueta