DEPARTAMENT DE VEHICLES CURS 2020-21

Web pròpia:
http://vehicles.inslaguineueta.cat/

Descripció

descripció

Des de l’àrea de TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES formem els nous professionals del sector dins les especialitats de Grau Superior d’AUTOMOCIÓ i de Grau Mig de CARROSSERIA i ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES.

El nostre objectiu principal és dotar l’alumnat de les competències necessàries per a integrar-se i desenvolupar-se professionalment en aquest sector empresarial mitjançant la formació de centre i les pràctiques en empresa, mòdul obligatori de Formació en Centres de Treball.

Amb aquest propòsit, procurem la comprensió i la interiorització per part de l’alumnat dels conneixements relatius a l’ofici, des de les eines, màquines i tècniques específiques, fins al conneixement de les organitzacions, dins del marc curricular, tot incloent continguts relatius a la física aplicada, la teoría dels sistemes, els procediments específics per a cada procés i la gestió logística o estructural dels espais inherents a l’entorn empresarial del sector.

 

 

Informació matrícula

 

Directori

directori
 • Alejandro Bayarri: Tutor 1X
 • Manel Bielsa: Cap d’estudis
 • Roger Cascante: Tutor 1P Coord. EMV
 • Eusebi Corominas: Coord. CAR
 • Jofre Hostench: Tutor i FCT 2N  Coord. Dual Grau Mitg Mant. Vehicles
 • David Oliver
 • Miguel Pérez: Tutor 2L Coord. Dual
 • Ángel Ros: Cap manteniment Coord. informàtica
 • Miquel Sabat: Tutor 1X
 • Chema Sabater: Tutor 1N / Borsa treball
 • Gregori Sánchez: Tutor 2P Coord. Dual Grau Superior
 • Antoni Soldevila: Tutor 1L
 • Marc Perarnau
 • Ivan Teixidó: Tutor i FCT 2X Coord. AUT
 • Manel Torrejón: Ajuda Secretaria
 • David Ustrell: Cap departament FCT 2L
 • Cristina Vila: Cap seminari

Màtèries

matèries

CFGS: Automoció CFGM: Carrosseria CFGM: Electromecànica de Vehícles

Material i llibres de text departament vehicles 17-18

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!