ESO

Currículum d’ESO

MATÈRIES COMUNES1er2on3er4rt
Llengua catalana i literatura3333
Llengua castellana i literatura3333
Llengua estrangera4433
Ciències socials: geografia i història3333
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia32
Ciències de la naturalesa: física i química32
Matemàtiques3444
Educació física2222
Música22
Educació visual i plàstica22
Teconologia222
Religió o cultura i valors ètics1111
Tutoria1111
MATÈRIES OPTATIVES22210
TOTAL30303030

Matèries optatives

1 ESO2 ESO3 ESO4 ESO
Matèries específiques
RobòticaTècniques d’estudiPràctica musicalFísica i química
CastellàTravelling around the worldTeatre i expressióBiologia i geologia
MatemàtiquesFrancès 1Francès 2Francès 3
Pràctiques de laboratori 1Let’s play chessMitologia grecoromana i emprendeduriaTecnologia
FrancèsPràctiques de laboratori 2Matemàtiques a partir de les TICInformàtica
Música
Visual i plàstica

Institut la Guineueta