Projectes, programes i xarxes de centre

L’Institut LA GUINEUETA participa en els següents projectes, programes i es membre de diferents xarxes de treball:

ABAST

PROJECTE

OBSERVACIONS

COORDINADOR

PARTICIPANTS

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE

Projecte de Qualitat i millora contínua

-El centre té la certificació ISO 9000-2008
des del curs 2008-09 i la recertificació el cursos 2010-11 i 2013-14  2016-17,2020-21 .

-Es fan auditories internes i extrenes anuals.

-En el marc d’aquest  projecte l’institut forma part de la xarxa
M4 (aplicació del model E2.cat a l’ensenyament). -Aquest curs es continuarà
elaborant la memòria e2cat i es farà la recertificació del projecte.

 

Miquel Aranda

Tot el centre

Salva una vida

Alumnat dels CFGM d’Emergències sanitàries, en
el mar del Projecte de síntesi realitza sessions formatives de suport vital
bàsic a alumnat de diferents grups i etapes educatives del centre i  altres escoles del districte i en un altre
centre del districte  Oriol Martorell.

 

Tutors mòdul de  projecta d’emergències

Alumnat emergències i grups   a determinar

 

 

 

 

 

 

Projecte de diversificació curricular

Alumnat del
centre que presenta dificultats per seguir el currículum amb normalitat i per
tant es probable que no obtingui el graduat en ESO o abandoni els estudis
prematurament, conjuntament amb alumnat de diferents  instituts de Nou Barris .

 

Dora Valentin

Alumnat de 3-4 ESO

Projecte TEI (Tutoria entre iguals)

Cada alumne
de 3r d’ESO tutoritza a un alumne de 1r, per tal d’ajudar-lo en la seva
incorporació a l’institut, orientar-lo i evitar que pateixi qualsevol
situació a nivell personal que li pugui impedir tenir una  bona estada al centre (situacions d’assetjament,
molèsties ..).

 

Raquel Gómez

Alumnat de 3r i 1er ESO

Impuls a la lectura

Tot l’alumnat
de 1r i 2n d’ESO dedica una hora lectiva setmanal a llegir un llibre entre
els determinats pels departaments de llengua catalana i castellana.

 

Xavier Garcia

Alumnat de 1er -2on ESO

Projecte de mediació

Apendre a
resoldre comflictes mitjançant la mediació

Albert Serra

Tota ESO i Batxillerat

ESO/BATX

Instituts a temps complet

L’alumnat
d’ESO que fa activitats complementàries a la tarda, pot sol·licitat beques
menjador i disposar d’aquest servei a l’institut, a l’igual que els alumnes
que disposin de Pla de xoc

 

Maria Hernández

Tota l’ESO

E-Twinning

Projectes en
anglès on l’alumnat coneixerà costums i cultura d’alumnat de diferents països
europeus

 

Aida Lopez

Roberto Adrada

Neus Cross

ESO/BATX

Metges del món (MENTORIES)

-Acompanyar i guiar als alumnat  en situació de vulnerabilitat social,
millorant les seves capacitats acadèmiques  i competències socials per
millorar les seves possibilitats de futur professional.

-L’objectiu és contribuir a l’èxit educatiu
i a l’educació en la diversitat.

 -Aquest projecte es portarà a terme en cas
de formar part del programa PMOE-PROA +

 

Quim Perez

1r-4rt ESO

Erasmus + KA 227 – Arts for inclusive Education

-L’institut LA GUINEUETA és la coordinadora
del projecte en el que hi participen tres centres educatius de: Turquia,
Romania i Itàlia.

-Es fan diferents activitats en espais
artístics ( museu Picasso) amb la finalitat de promoure l’inclusió entre
persones i cultures mitjançant un apropament a l’art .

 

 

Aida LOpez

ESO

Presents

1a part. Activitat física amb gent gran a
l’institut.

2a Part : Dinàmiques de relació Inter
generacional

Quim Perez

 4tA ESO

 

 

Drac màgic

Tallers
de sexualitat adreçats a alumnat que s’anomenen:


El primer orgull es una revolta i imaginaris sense armaris

Quim Perez

1er, 2on, 3er ESO

Drac màgic amb
Farmamundi

Sensibilització
i creació d’audiovisuals sobre salut sexual i reproductiva

Quim Perez

3er ESO

Smile

Treballar
respecte les fake news

Eduard Sala

Batxillerat

 

 

 

 

 

FP

Projecte de
Mobilitat

Aquest curs 22-23 , si la situació pandémica
ens ho permet seguirem impulsan tota la mobilitat que ens sigui possible.

 

Joan Baptista Sans

PFI, CFGM, CFGS

 

Servei
d’assessorament i reconeixement a l’FP

-Tots els cicles formatius   que tinguin professorat que reuneixi els
requisits per participar  en aquest
programa  i manifesti interès per participar-hi
, l’institut oferirà  aquest
servei  que té com objectiu
proporcionar  a les persones
interessades orientació referent a
itineraris qualificadors certificables, de caràcter flexible i
modular, que permetin la capitalització de la formació assolida

 

Mireia Vazquez

Aspirants externs al centre i alumnes pendents
d’acreditació

 

Projecte com
ésser un emprenedor.

L’alumnat dels CFGM als crèdit Empresa i
Iniciativa emprenedora treballen en un procés de simulació d’una
empresa,  introduint l’anglès com
llengua de treball

 

 

 

 

Xarxa Innova FP

Treballem en xarxa per desenvolupar i
intercanviar experiències innovadores tant a nivell tècnic com metodològic. Impulsem l’FP coordina i agrupa els
projectes d’emprenedoria i Innova FP

 

Marina Iriarte

 

 

Programa pla
d’impuls angles

 Pla pilot de 2 anys del
Departament,L’objectiu és augmentar la competència lingüística de l’alumnat
del cicle (Administració i Finances) mitjançant la conversió d’un mòdul
professional de primer i un de segon a l’anglès i afegint classes d’anglès
tècnic al currículum ordinari (en el nostre cas, 2 a primer i 2 a segon). El
pla aporta una gran quantitat de recursos.

 

Tonia Cladera

Eduard de Caceres

Alumnat Adminstració i Finances

 

Orientació a l’FP.

Oferir informació i alternatives d’inserció
laboral i orientació acadèmica a l’alumnat d’FP.

L’institut forma part de les xarxes
d’orientació acadèmica, d’orientació professional i de formació a les
empreses.

Aquest any s’incorpora l’orientadora de FP.

 

Miquel Angel Lopezosa

Lidia Garcia

Orientadora

Alumnat del centre

 

Programa GEP
(grup d’experimentació plurilingüe
).

 

 

La Guineueta entrarà al GEP per segona vegada al 22-23 i
durarà 3 anys. 
Els objectius
generals
 del programa són promoure l’aplicació a l’aula
de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua
estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de projectes
interdisciplinars en llengua estrangera, i oferir pautes per a l’organització
educativa i el disseny curricular.

A través del GEP també es vol reforçar el treball cooperatiu
entre el professorat, fomentar la innovació educativa i promoure l’intercanvi
de bones pràctiques entre els centres educatius participants.

El fet d’entrar de nou en el programa ens facilitarà tenir un
auxiliar de conversa en el curs 22-23

 

Tonia Cladera

 

 

FP dual

– Seguiran fent Dual :

-Família de Transport i Manteniment de
Vehicles dels CFGM de Carrosseria , Electromecànica de vehicles i CFGS
d’Automoció seguiran fent DUAL

-El CFGM de Gestió administrativa  té signats convenis amb l’Ajuntament de
Barcelona i amb l’empresa Teletest.

  La
família d’Informàtica  el CFGS d’ASIX
amb l’empresa APP Bridge,  també
s’imparteixen en modalitat dual.

– S’iniciaran
amb la FP DUAL el cicle de Daw i el cicle de farmàcia de la família de
sanitat  en diferents empreses del
sector.

 

Eva Font i tutors de dual

Alumnat dels CFGM i CFGS corresponents

Projecte d’emprenedoria

 

Santi Villar

 

 

 

PROGRAMES ASIGNATS EN LA CONVOCATORIA UNIFICADA DE PROGRAMES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESO

Batxillerat competencial

Desenvolupar el
Batxillerat mitjançant Projectes

Roberto Adrada

1er-2on Batx
Pro

Vocacions científiques i tecnològiques. Parc
tecnològic de Barcelona

Estimular
vocacions científiques

Jose Garcia

 4 ESO

Èxit
acompanyament educatiu

 

Reforç en àrees
instrumentals

Susana Carmona
i personal extern

ESO

Speak
up (Èxit anglès)

 

Ampliació de
llengua anglesa

Neus Cros

ESO

Ciència
ciutadana

 

 

 

 Enginy

 

Projectes per
estimular les professions

Mercè LLoret

3er-4art C

Canvis

Canvis
emocionals i sexuals del cos

Teresa Luque

2on ESO

 

 

FP

Projectat

Permet
acompanyar els alumnes de CFGM amb més dificultat. Es fa reforç  de diferents matèries segons les seves
necessitats

Prefectura
d’estudis FP i personal extern

Obert a tot
l’alumnat de CFGM

  

EQUIPS DE MILLORA. COMPOSICIÓ 

EQUIP DE MILLORA

INTEGRANTS

Activitats en
anglès al centre

(CLIL skillsteam)

 

Tonia Cladera ( facilitadora)

Alex Tomás

Cesar Clemente

Gloria Sans

Sergi Franco

Anna Ribas

Teresa Luque

 

 

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL A L’INSTITUT

  • A·3r ESO es treballen mitjançant un test les aptituds personals i es fa una primera orientació acadèmica
  • A 4t ESO es fan diverses sessions de treball: tests de personalitat i d’aptituds, sessions orientatives a PORTA 22
  • Sessions explicatives del Batxillerat, Cicles Formatius i PFI a 4t d’ESO amb la col·laboració de la professora d’Orientació i de l’EAP
  • A 2n de Batxillerat es fans sessions informatives del Cicles formatius que es fan a l’institut i xerrades d’orientació universitària
  • Per l’FP el centre ha creat un servei d’orientació on telemàticament professorat de cada família professional respon les preguntes que l’alumnat fa respecte als cicles impartits a l’institut
  • A les sessions de tutoria dels cursos de Batxillerat i FP, es treballa l’orientació acadèmica i professional, aspecte que està recollit als respectius PAT’s
  • Dins el Projecte d’Orientació a l’FP es dissenyen activitats d’orientació professional adreçades a l’alumnat d’FP. Aquest curs amb l’arribada d’una orientadora per l’FP es vol obrir el servei d’orientació al centre que proporcionarà eines concretes d’orientació a l’alumnat i persones interessades externes al centre.
Institut la Guineueta