Proveïdors

Dades de facturació a l'institut La Guineueta:

Dades per emetre factures a l’Institut La Guineueta:

Institut La Guineueta

Q5855656D

c/ Artesania 53-55

08042 Barcelona

Per a imports de facturació superior als 5.000€ cal emetre necessàriament factura electrònica a través del portal de facturació e.Fact de la Generalitat de Catalunya.

Codis DIR3 per emetre factures electròniques a l’Institut La Guineueta a través del portal e.Fact:

  • Oficina comptable: A09018876 Intervenció General
  • Òrgan gestor: A09002976 Departament d’Ensenyament
  • Unitat tramitadora: A09002976 Departament d’Ensenyament

El portal és: https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm

E-mail de contacte: administracio.institut@ilg.cat
 
Avaluació de proveïdors:
 

L’Institut La Guineueta disposa d’un procediment d’homologacio, deshomologacio i reavaluació de proveïdors. Tot el material destinat a l’ensenyament i aprenentatge dels alumnes, així com els serveis contractats pel centre, disposen d’un control de qualitat, assegurant que els proveïdors compleixin els requisits següents:

  1. Una vegada realitzada la recepció del producte, o realitzat el servei, s’ha comprovat que compleix amb els requisits de qualitat desitjats.
  2. Que els terminis de recepció de material han estat adequats o que el servei s’ha realitzat segons el pactat.
  3. Que el preu ha estat correcte o el pressupostat.
  4. Facilitats a nivell de facturació i atenció al client (servei postvenda).
Institut la Guineueta