DEPARTAMENT DE SANITAT CURS 2020-21

Departament de sanitat
descripció Descripció

El Departament de Sanitàries té com objectiu impartir cicles relacionats amb l’àmbit Sanitari. Donat que els cicles d’aquesta àrea són molt complexos en quant varietat i àrees les quals abasta, a grans trets podem dir que el departament és divideix en dues àrees, la assistencial on hi consta els cicles de Cures Auxiliar d’infermeria, Tècnic en Emergències Sanitàries, Anatomia Patològica. L’altra branca, la diagnòstica hi trobem els cicles de Farmàcia i Laboratori.

La família professional de sanitat engloba diversos cicles formatius, dels quals actualment el nostre institut ofereix els següents:

L’objectiu d’aquets cicles és a grans trets dotar a l’alumnat de les competències per poder desenvolupar la seva tasca dintre de la seva àrea.

directori Directori

Cap de Departament: Belén Pagán

Cap de Seminari assistencial: Solange Miguel

Cap de Seminari assistencial: Ana Franco

Cap de Seminari diagnòstic: Eloisa Vinuesa

Coordinadors de cicle:

   • Cures Auxiliar Infermeria: Pilar Martín
   • Tècnic en Emergències Sanitàries: Laura Conesa
   • Dietètica: Pilar Campos
   • Salut Ambiental: Esther Martí
   • Farmàcia: Teresa Escriche
   • Anatomia Patològica: J.B. Sans
   • Laboratori: Mar Batllorí
TUTORS FAMÍLIA DE SANITAT:
GRUPCICLETUTOR/ATUTORIA FCT
1DCAI PILAR LÒPEZ-ANDÚJAR
1ELOURDES RAMOS
2DDOLORS OZALLADOLORS OZALLA
2ENEUS VENDRELLNEUS VENDRELL
1QEMLIDIA GARCIA
1ELUCRECIA DI GIROLAMO
2QLAURA CONESALAURA CONESA
2EMLAIA ANGLADALAIA ANGLADA
AFRICA VILA
1FFARMACIAÀLEX TOMÀS
1GISABEL HURTADO
2FTERESA ESCRICHEEVA MONTOLIU
2GMARIA ÁLVAREZANA CABEDO
1HLABJOAN RUÍZ
2HSTEFANO SCHERGNABELEN PAGAN
1RMIGUEL ARANDA
1ZGLÒRIA SANS
2RPEDRO LÓPEZMAR BATLLORI
2ZASUN ALONSOMAR BATLLORI
1JDIETETICAM.A. LOPEZOSA
1ALAPICJUAN CARLOS MIGUENSSOLANGE
VICTOR SUAREZ
1IPILAR MARTÍNJUAN C.MIGUENS
2JVICTOR SUAREZAITANA VIDAL
2IJOAN B.SANSSOLANGE MIGUEL
ANA FRANCO
2SSAMBHÈCTOR GÓMEZHÈCTOR GÓMEZ
matèries Màtèries Totes les matèries de sanitaticono-pdf Llibres Sanitat Curs 2020-21   activitats Activitats  PROJECTES
  • Projecte Aprenentatge-Servei  “Salva una Vida” de l’alumnat de TES amb la resta d’alumnat d’altres cicles

  • Projecte de mobilitat (Erasmus+)

  • Projecte de implementació de la metodología de simulació clínica a alumnes de TES i CAI.

Institut la Guineueta