DEPARTAMENT DE SANITAT CURS 2020-21

descripció Descripció

El Departament de Sanitàries té com objectiu impartir cicles relacionats amb l’àmbit Sanitari. Donat que els cicles d’aquesta àrea són molt complexos en quant varietat i àrees les quals abasta, a grans trets podem dir que el departament és divideix en dues àrees, la assistencial on hi consta els cicles de Cures Auxiliar d’infermeria, Tècnic en Emergències Sanitàries, Dietètica i Anatomia Patològica. L’altra branca, la diagnòstica hi trobem els cicles de Farmàcia, Laboratori, Salut ambiental.

L’objectiu d’aquets cicles és a grans trets dotar a l’alumnat de les competències per poder desenvolupar la seva tasca dintre de la seva àrea.

directori Directori

Cap de Departament: Belén Pagán

Cap de Seminari assistencial: Solange Miguel

Cap de Seminari assistencial: Ana Franco

Cap de Seminari diagnòstic: Eloisa Vinuesa

Coordinadors de cicle:

   • Cures Auxiliar Infermeria: Pilar Martín
   • Tècnic en Emergències Sanitàries: Laura Conesa
   • Dietètica: Pilar Campos
   • Salut Ambiental: Esther Martí
   • Farmàcia: Teresa Escriche
   • Anatomia Patològica: J.B. Sans
   • Laboratori: Mar Batllorí
 • Tutors:
  • 1D CAI   PILAR LÓPEZ-ANDÚJAR
  • 1E CAI    LOURDES RAMOS
  • 2D CAI   DOLORS OZALLA
  • 2E CAI    NEUS VENDRELL
  • 1Q EME  LIDIA GARCIA
  • 1EM        LUCRECIA DI GIROLAMO
  • 2Q           EME LAURA CONESA
  • 2 EM       LAIA ANGLADA
  • 1F FAR    ÀLEX TOMÁS
  • 1G FAR    ISABEL HURTADO
  • 2F FAR    TERESA ESCRICHE
  • 2G FAR    MARIA ÁLVAREZ
  • 1I APiC    PILAR MARTÕN
  • 1AP APiC JUAN C.MIGUENS
  • 2I APiC     JOAN B.SANS
  • 1J DIE       M.A. LOPEZOSA
  • 2J DIE       VICTOR SUÁREZ
  • 1H LAB    JOAN RUIZ
  • 2H LAB    STEFANO SCHERGNA
  • 1R LAB    MIGUEL ARANDA
  • 1Z LAB    GLÒRIA SANS
  • 2R LAB    PEDRO LÓPEZ
  • 2Z LAB     ASUN ALONSO
  • 2S SAMB  HÉCTOR GÓMEZ


matèries Màtèries

Totes les matèries de sanitaticono-pdf

Llibres Sanitat Curs 2020-21

 

activitats Activitats

 PROJECTES

  • Projecte Aprenentatge-Servei  “Salva una Vida” de l’alumnat de TES amb la resta d’alumnat d’altres cicles

  • Projecte de mobilitat (Erasmus+)

  • Projecte de implementació de la metodología de simulació clínica a alumnes de TES i CAI.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!