DEPARTAMENT DE SANITAT CURS 2020-21

Departament de sanitat

descripció Descripció

El Departament de Sanitàries té com objectiu impartir cicles relacionats amb l’àmbit Sanitari. Donat que els cicles d’aquesta àrea són molt complexos en quant varietat i àrees les quals abasta, a grans trets podem dir que el departament és divideix en dues àrees, la assistencial on hi consta els cicles de Cures Auxiliar d’infermeria, Tècnic en Emergències Sanitàries, Anatomia Patològica. L’altra branca, la diagnòstica hi trobem els cicles de Farmàcia i Laboratori.

La família professional de sanitat engloba diversos cicles formatius, dels quals actualment el nostre institut ofereix els següents:

L’objectiu d’aquets cicles és a grans trets dotar a l’alumnat de les competències per poder desenvolupar la seva tasca dintre de la seva àrea.

directori Directori

Cap de Departament: Belén Pagán

Cap de Seminari assistencial: Solange Miguel

Cap de Seminari assistencial: Ana Franco

Cap de Seminari diagnòstic: Eloisa Vinuesa

Coordinadors de cicle:

   • Cures Auxiliar Infermeria: Pilar Martín
   • Tècnic en Emergències Sanitàries: Laura Conesa
   • Dietètica: Pilar Campos
   • Salut Ambiental: Esther Martí
   • Farmàcia: Teresa Escriche
   • Anatomia Patològica: J.B. Sans
   • Laboratori: Mar Batllorí
TUTORS FAMÍLIA DE SANITAT:
GRUPCICLETUTOR/ATUTORIA FCT
1DCAI PILAR LÒPEZ-ANDÚJAR
1ELOURDES RAMOS
2DDOLORS OZALLADOLORS OZALLA
2ENEUS VENDRELLNEUS VENDRELL
1QEMLIDIA GARCIA
1ELUCRECIA DI GIROLAMO
2QLAURA CONESALAURA CONESA
2EMLAIA ANGLADALAIA ANGLADA
AFRICA VILA
1FFARMACIAÀLEX TOMÀS
1GISABEL HURTADO
2FTERESA ESCRICHEEVA MONTOLIU
2GMARIA ÁLVAREZANA CABEDO
1HLABJOAN RUÍZ
2HSTEFANO SCHERGNABELEN PAGAN
1RMIGUEL ARANDA
1ZGLÒRIA SANS
2RPEDRO LÓPEZMAR BATLLORI
2ZASUN ALONSOMAR BATLLORI
1JDIETETICAMIQUEL ANGEL LOPEZOSA
2JVICTOR SUAREZAITANA / VICTOR
1IAPICPILAR MARTÍN
1ALJUAN CARLOS MIGUENS
2IJOAN BATISTA .SANSSOLANGE/ANA FRANCO
2SSAMBHÈCTOR GÓMEZHÈCTOR GÓMEZ
matèries Màtèries
Totes les matèries de sanitaticono-pdf
Llibres Sanitat Curs 2021-22 icono-pdf
activitats Activitats  PROJECTES
  • Projecte Aprenentatge-Servei  “Salva una Vida” de l’alumnat de TES amb la resta d’alumnat d’altres cicles

  • Projecte de mobilitat (Erasmus+)

Empreses col·laboradores

Impulsem la col·laboració amb les empreses del sector farmacèutic.
Aquest curs i en plena pandèmia, l’IES La Guineueta ha iniciat una col·laboració  amb FEDEFARMA, cooperativa de l’àmbit sanitari que ofereix serveis integrals de qualitat per les farmàcies. Formar-se és aprendre en l’entorn escolar i a la vegada apropar-se a l’entorn laboral i empresarial.  Dues píndoles formatives a càrrec de Fedefama i una visita virtual a les seves instal·lacions han permès al nostre alumnat estar una mica més a prop del món de la farmàcia.
FEDEFARMA ens ha instal.lat el programa IOFWIN de gestió d’Oficina de Farmàcia. Aquest programa permetrà oferir als nostres alumnes una opció més en la gestió de la farmàcia.
fedefarma

Institut la Guineueta