Departament de FOL Curs 2022-23

Actualitzada el 2/11/2022

descripcióDescripció

El departament de l’àrea de FOL imparteix les matèries de l’àrea que són transversals i que per tant estan presents a tots els cicles formatius tant de grau mitjà com superior.

La missió del departament és  que l’alumne  adquireixi les competències necessàries per poder entendre l’entorn laboral en el que desenvoluparà les competències pròpies del cicle que estudia i que li donarà la titulació professional requerida per exercir la professió. També dotar a l’alumne de competències i eines per poder desenvolupar una idea de negoci que li faciliti l’autoocupació i el reconeixement d’oportunitats de negoci en el mercat.

El ple compromís amb la formació i preparació dels alumnes per un mercat laboral que cada cop es presenta més incert i més canviat, fa que el departament de l’àrea de FOL estableix com eixos principals d’aquest:

 • La orientació dels alumnes sobre el propi coneixement i el del seu entorn.
 • La innovació pedagògica, a través de la recerca, la formació i la implementació de metodologies i activitats que afavoreixin la presa de decisions, el treball en equip, la comunicació en públic i la creativitat.

Per poder garantir aquest objectius el departament de l’àrea de FOL ha apostat per les noves tecnologies com eines que afavoreixen l’intercanvi d’informació entre el professorat i la innovació pedagògica. També ha establert vincles amb les diferents departaments d’FP per desenvolupar projectes conjunts i té una participació activa a diferents programes del Departament d’Ensenyament.

directoriDirectori

 • Angel Valle Valverde:
  • Cap de departament
  • Coordinador de Setmana de Jornades Tècniques
 • Laura Amador Viera
  • Professora
 •  Sergi Lapuerta Olivé
  • Equip Directiu (Secretari)
  • Borsa de treball de l’INS
 • Santi Villar Pallás
  • Coordinació Xarxa EmprènFP.
 • Lara Ferri Garroset 
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Setmana de Jornades Tècniques
 • Jaume Sauri Carol
  • Setmana de Jornades Tècniques
  • Responsable Web

matèriesMàtèries

 • Formació i Orientació Professional (FOL)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)
 • Relacions en l’Entorn de Treball (RET)

 Activitats i projectes

 • Presentació de projectes als premis FP emprèn de la Fundació BCNFP
 • Sincronització del projecte final del CFGS laboratori i EIE
 • Programa d’impuls a l’anglès i l’emprenedoria amb Paul Kidd-hewitt.
 • Participació en el  Projecte Erasmus+ 2021-22
 • Participació en el projecte Emprèn FP.
 • Gestió i Coordinació de La Setmana de Jornades Tècniques.
 • Borsa de Treball IES Guineueta
Institut la Guineueta