Matemàtiques

DEPARTAMENT DE MATEMATIQUES CURS 2020-21

mat_logo

descripció Descripció  

El departament de Matemàtiques imparteix classes a tots els cursos de l’ESO, Batxillerat). També imparteix l’assignatura Economia d’Empresa a 2 BAT.
“Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix temps constitueixen un conjunt de sabers d’un gran valor cultural, el coneixement dels quals ha d’ajudar a totes les persones a raonar, de manera crítica, sobre les diferents realitats i problemàtiques del món actual.”

matèries Màtèries

ESO
“El currículum de matemàtiques a l’educació secundària obligatòria pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat. Les capacitats que potencia el currículum de matemàtiques han d’ajudar l’alumnat a: establir raonaments quantitatius sobre situacions de vida real i sobre el món que ens
envolta; organitzar l’espai i el pla a base d’anomenar i establir relacions precises de comparació, semblança o equivalència entre els seus elements, i la seva identificació en el món real; modelitzar situacions de la vida real i vinculades a d’altres àrees del coneixement i traduir-les a models matemàtics, per tal de cercar solucions amb més facilitat i certesa; apreciar estructures i relacions abstractes.”


BAT
” Un cop superada la fase més instrumental, que prioritza l’aprenentatge d’uns certs continguts fonamentals per a la vida en la nostra societat, la formació en l’ensenyament secundari prioritza la formació humana i creativa dels alumnes, així com el seu pensament crític. Des del treball experimental i conjectural amb la incorporació progressiva del rigor, que predomina en l’ensenyament de la matemàtica a les etapes obligatòries, fins al professional, que caracteritza els estudis superiors, el batxillerat constitueix el primer període postobligatori que ha de donar resposta a uns alumnes per ser terminal i a uns altres per ser propedèutic.”

llibres-mates

 •  Matemàtiques: 1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO.
 •  Matemàtiques: 1r i 2n de Batxillerat.
 •  Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: 1r i 2n de Batxillerat.
 •  Matemàtiques: de Batxillerat Professionalitzador Científic-Tecnològic 1r i 2n de Batxillerat
 •  Economia: 2n Batxillerat

directori Directori                                 mat_viñeta1mat_viñeta2

 • Judit López Ortiz : Cap de Departament, professora de Matemàtiques dels cursos: BAT2 Científic-Tecnològic, BAT 2 Ciències Socials, BAT2 Professionalitzador, ESO 1A i ESO 1B.
 • Carme Folch  Professora d’ Economia de BAT2 Ciències Socials i professora de Matemàtiques dels cursos: ESO 3A, ESO 3B i ESO 2Bàsic.
 • Eduarda Gómez Professora de Matemàtiques dels cursos: ESO 4A, ESO 4B, ESO 2A, ESO 2B i ESO Optativa 2n.
 • Crtistina Cugat Professora de Matemàtiques dels cursos: BAT1 Científic-Tecnològic, BAT 1 Ciències Socials, BAT 1 Profesionalitzador, ESO 1Bàsic i Professora de Tecnologia dels cursos: ESO 1B.

activitatsActivitats     da-vinci

El departament de matemàtiques ha estat sempre molt implicat en l’ús de les noves tecnologies  (TIC) i compta amb molts recursos interactius per poder ampliar i reforçar els continguts en les diferents etapes de l’ensenyament.

Les aules de Matemàtiques disposen de projector i deu ordinadors.

És habitual l’ús de projectors  a la classe per fer presentacions , utilitzar applets didàctics  i veure pel·lícules o documentals relacionats amb la matèria. També es fa ús de diversos recursos audiovisuals, multimèdia i electrònics per enviar i rebre informació als alumnes: exercicis, llibres de lectura relacionats amb matemàtiques, enllaços a  pàgines web que tinguin relació amb els temes tractats a classe.

Tots els grups d’ESO tenen una hora setmanal desdoblada. Això vol dir que només hi ha mig grup a l’aula  i és ideal per fer activitats amb l’ordinador.

Altres activitats :

 • Problemes a l’Esprint
 • Cooperació en projectes interdisciplinaris
 • Proves Cangur
 •  Activitats STEAM

Enllaços interessants:

Vídeos interessants:

Institut la Guineueta