Matemàtiques

DEPARTAMENT DE MATEMATIQUES CURS 2021-22

mat_logo

descripció Descripció  
El departament de Matemàtiques imparteix classes a tots els cursos de l’ESO, Batxillerat. També s’imparteixen les assignatures d’Economia i Organització de l’Empresa a 1r de Batxillerat, Economia d’Empresa a 2n Batxillerat i l’assignatura de Formació i Orientació Laboral a 2n de Batxillerat professionalitzador i al primer curs de Formació Professional Bàsica.

matèries Màtèries
ESO
“El currículum de matemàtiques a l’educació secundària obligatòria pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat. Les capacitats que potencia el currículum de matemàtiques han d’ajudar l’alumnat a: establir raonaments quantitatius sobre situacions de vida real i sobre el món que ens envolta; organitzar l’espai i el pla a base d’anomenar i establir relacions precises de comparació, semblança o equivalència entre els seus elements, i la seva identificació en el món real; modelitzar situacions de la vida real i vinculades a d’altres àrees del coneixement i traduir-les a models matemàtics, per tal de cercar solucions amb més facilitat i certesa; apreciar estructures i relacions abstractes.”
BAT
”Un cop superada la fase més instrumental, que prioritza l’aprenentatge d’uns certs continguts fonamentals per a la vida en la nostra societat, la formació en l’ensenyament secundari prioritza la formació humana i creativa dels alumnes, així com el seu pensament crític. Des del treball experimental i conjectural amb la incorporació progressiva del rigor, que predomina en l’ensenyament de la matemàtica a les etapes obligatòries, fins al professional, que caracteritza els estudis superiors, el batxillerat constitueix el primer període postobligatori que ha de donar resposta a uns alumnes per ser terminal i a uns altres per ser propedèutic.”  

llibres-mates

 
 • Matemàtiques: 1r, 2n, 3r i 4t d’ ESO.
 • Matemàtiques: 1r i 2n de Batxillerat.
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: 1r i 2n de Batxillerat.
 • Matemàtiques de Batxillerat Professionalitzador Científic-Tecnològic 1r i 2n de Batxillerat
 • Economia: 2n Batxillerat
 • Economía i Organització d’Empresa 1r Batxillerat
 • Formació i Orientació Laboral a 2n Batxillerat Professionalitzador i CF Bàsica
directori Directori                                 mat_viñeta1mat_viñeta2
 • Judit López Ortiz : Cap de Departament, Professora de Matemàtiques dels cursos: BAT1 Científic-Tecnològic, BAT 1 Ciències Socials, Estada a l’empresa BAT 2 Professionalitzador i ESO 2A..
 • Eduarda Gómez : Professora d’ Economia de BAT2 Ciències Socials, Economia i Organizació d’Empresa de BAT1 Ciències Socials, Formació i Orientació Laboral de BAT2 Professionalitzador i CF Bàsica i  professora de Matemàtiques dels cursos: ESO 4B i Optativa 1r
 • Roger Masdefiol: Tutor ESO 2B. Professor de Matemàtiques dels cursos: ESO 4A, ESO 2B, 2BAT Professonalitzador i Optativa 2n, Optativa 3r
 • Cristina Cugat: Tutora BAT2 Científic-Tecnològic i BAT2 Ciències Socials. Professora de Matemàtiques dels cursos: BAT2 Científic-Tecnològic, BAT 2 Ciències Socials,  ESO 1A i Professora de Tecnologia dels cursos: ESO 1A i ESO 1C.
 • Cori Colom: Professora de Matemàtiques dels cursos: ESO 3A, ESO 3B, 1BAT Professonalitzador i ESO 2Bàsic
activitatsActivitats     da-vinci

El departament de matemàtiques ha estat sempre molt implicat en l’ús de les noves tecnologies  (TIC) i compta amb molts recursos interactius per poder ampliar i reforçar els continguts en les diferents etapes de l’ensenyament.

Les aules de Matemàtiques disposen de projector i deu ordinadors.

És habitual l’ús de projectors  a la classe per fer presentacions , utilitzar applets didàctics  i veure pel·lícules o documentals relacionats amb la matèria. També es fa ús de diversos recursos audiovisuals, multimèdia i electrònics per enviar i rebre informació als alumnes: exercicis, llibres de lectura relacionats amb matemàtiques, enllaços a  pàgines web que tinguin relació amb els temes tractats a classe.

Tots els grups d’ESO tenen una hora setmanal desdoblada. Això vol dir que només hi ha mig grup a l’aula  i és ideal per fer activitats amb l’ordinador.

Altres activitats :

 • Problemes a l’Esprint
 • Cooperació en projectes interdisciplinaris
 • Proves Cangur
 •  Activitats STEAM
Enllaços interessants: Vídeos interessants:
Institut la Guineueta