Matemàtiques

DEPARTAMENT DE MATEMATIQUES

actualitzat 20/11/2023

Descripció

El departament de Matemàtiques imparteix classes a tots els cursos de l’ESO i Batxillerat. També s’imparteix l’assignatura d’Economia a 1r de Batxillerat i les assignatures de Funcionament de l’empresa i models de negoci i Estada a l’empresa a 2n de Batxillerat. 

ESO

“El currículum de matemàtiques a l’educació secundària obligatòria pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat. Les capacitats que potencia el currículum de matemàtiques han d’ajudar l’alumnat a: establir raonaments quantitatius sobre situacions de la vida real i, més particularment, sobre el món que ens envolta; organitzar l’espai i el pla a base d’anomenar i establir relacions precises de comparació, semblança o equivalència entre els seus elements, i identificar-les en la quotidianitat de la vida; modelitzar situacions de la vida real i vincular-les a d’altres àrees del coneixement i traduir-les a models matemàtics, per tal de cercar solucions amb més facilitat i certesa; apreciar estructures i relacions abstractes.”

BATXILLERAT

”Un cop superada la fase més instrumental, que prioritza l’aprenentatge d’uns certs continguts fonamentals per a la vida en la nostra societat, la formació en l’ensenyament secundari prioritza la formació humana i creativa dels alumnes, així com el seu pensament crític. Des del treball experimental i conjectural amb la incorporació progressiva del rigor, que predomina en l’ensenyament de la matemàtica a les etapes obligatòries, fins al professional, que caracteritza els estudis superiors, el batxillerat constitueix el primer període postobligatori que ha de donar resposta a uns alumnes per ser terminal i a uns altres per ser propedèutic.”

directori Professorat:

 • Cori Colom. Cap de departament. Professora de Matemàtiques dels cursos: ESO 3A, ESO 4A i Matemàtica Aplicada de BAT 1 (optativa)
 • Judit López.Tutora BAT 1- Ciències Socials i Científic- Tecnològic. Professora de Matemàtiques dels cursos: BAT1 Científic-Tecnològic, BAT 1 Ciències Socials I i ESO 2A.
 • Eduarda Gómez.Tutora ESO 4B Professora d’Economia de BAT 1 Ciències Socials, de Funcionament de l’empresa i models de negoci i d’Estada a l’empresa, ambdues de BAT 2 -Ciències Socials.  Professora de Matemàtiques dels cursos: ESO 4B.
 • Cristina Cugat.Tutora BAT2 Científic-Tecnològic i BAT2 Ciències Socials I BAT 2 Professionalitzador. Professora de Matemàtiques dels cursos: BAT2 Científic-Tecnològic, BAT 2 Ciències Socials, BAT2 Professionalitzador i BAT 1 PROF.

materies Materies:

 • Matemàtiques: 2n, 3r i 4t d’ESO.
 • Matemàtiques: 1r i 2n de Batxillerat.
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: 1r i 2n de Batxillerat.
 •  Matemàtiques de Batxillerat Professionalitzador Científic-Tecnològic 1r i 2n de Batxillerat
 • Matemàtica Aplicada 1r Batxillerat (optativa)
 • Economia: 2n Batxillerat
 • Economía i Organització d’Empresa 1r Batxillerat. 

llibres Llibres

llibres-mates

Activitats i projectes

 

El departament de matemàtiques ha estat sempre molt implicat en l’ús de les noves tecnologies  (TIC) i compta amb molts recursos interactius per poder ampliar i reforçar els continguts en les diferents etapes de l’ensenyament.

Les aules de Matemàtiques disposen de projector i deu ordinadors. És habitual l’ús de projectors  a la classe per fer presentacions, utilitzar applets didàctics (com ara el Geogebra) i veure pel·lícules o documentals relacionats amb la matèria. També es fa ús de diversos recursos audiovisuals, multimèdia i electrònics per enviar i rebre informació als alumnes: exercicis, llibres de lectura relacionats amb matemàtiques, enllaços a pàgines web que tinguin relació amb els temes tractats a classe, etc.

Tots els grups d’ESO tenen una hora setmanal desdoblada. Això vol dir que només hi ha mig grup a l’aula i és idoni per fer activitats amb l’ordinador, així com per reforçar l’atenció personalitzada dels alumnes.

També, des del departament s’ha adquirit material manipulatiu, que és ideal per ajudar a l’alumne a la comprensió de l’abstracció de les matemàtiques (fraccions, àlgebra, …)

Cada cop més s’introdueixen a tots els cursos de la ESO i també al Batxillerat les Situacions d’Aprenentatge tal com indica el nou Currículum (decret 171/2022 i 175/2022). Les situacions d’aprenentatge parteixen de la resolució d’un repte o d’una problemàtica en un context real determinat  amb la finalitat d’adquirir les competències i aprendre els sabers de la matèria.

Altres activitats i sortides: 

Altres activitats i sortides: 

Enllaços interessants:

Vídeos interessants:

Institut la Guineueta