Departament científic-tecnològic

Departament científic- tecnològic

actualitzat 6/11/2023

Descripció

El departament  abarca dues àrees de coneixement: Ciències i Tecnologia.

 

Ciencies

En la part científica imparteix les matèries relacionades amb ciències (Biologia,Geologia, Química, Física, Biomedicina i Reptes científics actuals) que estan presents algunes a l’ESO i d’altres al Batxillerat.

 

Tecnologia

En la part tecnològica els alumnes posen en pràctica coneixements adquirits en matèries instrumentals i aprenen també continguts específics, el que dóna a les assignatures una perspectiva multidisciplinar de gran importància. Tot això els ajudarà a realitzar tasques i viure experiències pròpies de la vida quotidiana d’una societat del segle XXI, plena de canvis i en constant evolució.

Recursos

El departament disposa de:

 • Un laboratori on l’alumnat faran pràctiques manipulatives amb material que habitual d’un laboratori convencional. Aquest laboratori està equipat amb:
  • Material de laboratori.
  • 10 microscopis.
  • 8 lupes binoculars.
  • 4 ordinadors
 • Una sala exclusiva per a tecnología, la qual està equipada amb:
  • 6 cotxes robot.
  • 18 ordinadors per l’alumnat.
  • Eines de fabricació.
  • Elements de robòtica. 
  • Components i dispositius elèctrics i electrònics per complementar la formació teòrica-pràctica dels alumnes del centre.

Objectius

Com a objectius que es proposa el Departament, es poden destacar els següents:
 • Fer que l’alumnat adquireixi les competències necessàries per poder entendre el mon que l’envolta, relacionant allò que s’observa amb el raonament basat en el mètode científic i l’estudi de les diverses teories que es coneixen sobre els fets observats.
 • Fer que l’alumnat adquireixi habilitat en l’ús de les eines i instruments de laboratori
 • Fer que l’alumnat adquireixi habilitat per fer càlculs de forma teòrica, i també mitjançant resultats obtinguts a través de pràctiques al laboratori o d’altres habilitat per fer raonaments sobre les teories i els fets observats
 • Fer que l’alumnat sigui capaç de resoldre problemes seguint el procés tecnològic. 
 • Fer que l’alumnat adquireixi destresa en l’ús d’eines i materials per a la construcció d’objectes senzills.
 • Fer que l’alumnat s’habitui al treball per projectes desde un punt de vista transversal i cooperatiu. 
 • Fer que l’alumnat conegui les diferents branques del coneixement tecnològic per així incentivar el seu futur desenvolupament acadèmic amb una visió més àmplia. 

directori Professorat:

 • Anna Ribas
   • Física i Química a l’optativa de 4t d’ESO 
   • Química a 1r i 2n Batxillerat PAU
   • Optativa Ciències aplicades al món actual a 1r Batxillerat
   • Ciències aplicades a 1r Cicle Formatiu Bàsic (CFB)
   • Tutora de Cicle Formatiu Bàsic
 • Teresa Luque
   •  Ciències Experimentals a 2n i 3r d’ESO 
   •  Biologia a 2n Batxillerat PAU
   • Optativa de Biomedicina a 1r Batxillerat
   •  Coordinadora de 2n i 3r d’ESO.
   • Tutora de 3r d’ESO
 • Jose M. García
   • Ciències Experimentals a l’optativa de Biologia /Geologia a 4t d’ESO
   • Biologia a 1r Batxillerat PAU i Professionalitzador.
   • Biologia a 2n Batxillerat Professionalitzador
   • Optativa ODS: Entorn Sostenible a 2n Batxillerat
   • Cap de Departament.
 • David Ameller
   • Tecnologia a 2n i 4t d’ESO
   • Tecnologia Industrial II a 2n Batxillerat Professionalitzador
   • Optativa de robòtica a Batxillerat.
   • Tutor de 2n d’ESO
 • Roger Abelló
   • Tecnologia a 3r i 4t d’ESO
   • Tecnologia Industrial I a 1r Batxillerat Professionalitzador
 • Milos Carevic
  • Optativa d’informàtica a 4t d’ESO

materies Materies:

 • Ciències Experimentals a 2n i 3r d’ESO
 • Ciències aplicades a 1r Cicle Formatiu Bàsic (CFB)
 • Optatives de Biologia/Geologia a 4t d’ESO
 • Optativa de Física/Química a 4t d’ESO
 • Optativa de Biologia a 1r i 2n de Batxillerat PAU i Professionalitzador
 • Optativa de Química a 1r i 2n Batxillerat PAU
 • Optativa de Biomedicina a 1r Batxillerat PAU i Professionalitzador
 • Optativa de Ciències Aplicades al món actual a 1r Batxillerat PAU i Professionalitzador
 • Optativa de ODS: Entorn sostenible a 2n de Batxillerat
 • Tecnologia a tots els nivells de l’ESO
 • Informàtica a 4t d’ESO 
 • Tecnologia Industrial a 1r i 2n Batxillerat Professionalitzador
 • Optativa de Robòtica a 1r Batxillerat
Institut la Guineueta