Batxillerat

CURS 2023-24

Actualitzat 18/11/2023

Batxillerat Professionalitzador

Primer curs

Segon curs

Matèries Comunes

 • Català CF (2h)
 • Castellà CF (2h)
 • Anglès CF (3h)
 • Filosofia CF (2h)
 • Educació física (2h)
 • Tutoria (1h)
Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura II (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura II (2h)
 • Anglès II (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Tutoria (1h)
Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques CF (3h)
 • Biologia (3h)
 • Tecnologia (3h)
Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques II (4h)
 • Tecnologia II (4h)
 • Química II (4h)
Matèries Optatives

 • Franja 1 (3h)
 • Franja 2 (3h)
 • Franja 3 (3h)
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • ODS (4h)

Batxillerat Social-Humanístic

Primer curs

Segon curs

Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura I (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura I (2h)
 • Anglès I (3h)
 • Filosofia (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Tutoria (1h)
Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura II (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura II (2h)
 • Anglès II (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Tutoria (1h)
Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques Aplicades a les ciències socials I (3h)
 • Economia (3h)
 • Història del Món Contemporani (3h)
Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques Aplicades a les ciències socials II (4h)
 • Geografia (4h)
 • Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci (4h)
Matèries Optatives

 • Franja 1 (3h)
 • Franja 2 (3h)
 • Franja 3 (3h)
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • ODS (4h)

Batxillerat Científic-Tecnològic

Primer curs

Segon curs

Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura I (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura I (2h)
 • Anglès I (3h)
 • Filosofia (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Tutoria (1h)
Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura II (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura II (2h)
 • Anglès II (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Tutoria (1h)
Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques I (3h)
 • Biologia I (3h)
 • Química I (3h)
Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques II (4h)
 • Biologia II (4h)
 • Química II (4h)
Matèries Optatives

 • Franja 1 (3h)
 • Franja 2 (3h)
 • Franja 3 (3h)
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • ODS (4h)

Optativitat del batxillerat

Les tres modalitats de batxillerat comparteixen les matèries optatives.

Primer curs

Segon curs

Franja 1:

 • Biomedicina (3h)
 • Psicologia (3h)
 • Religió (3h)

Franja 2:

 • Matemàtica Aplicada (3h)
 • Problemàtica Social (3h)
 • Robòtica (3h)
 • Creació Literària (3h)

Franja 3:

 • Reptes Científics (3h)
 • Ciutadania, Política i Dret (3h)
 • Comunicació Audiovisual (3h)
ODS:

  • Entorn Sostenible (4h)
  • Pau, justícia i prosperitat (4h)
  • Població i prosperitat (4h)
  • Estada empresa (4h)

Les ODS són trimestrals i poden repetir-se amb continguts diferents cada trimestre.

Departaments

Institut la Guineueta