Batxillerat

CURS 2023-24

Batxillerat

Actualitzat 18/11/2023

1. Tutoria

LES TUTORIES
Ajudem als nostres alumnes a escollir l’itinerari de Batxillerat adient al seu perfil i interessos personals, acadèmics i professionals.

CANVI DE MODALITAT

Si un alumne o alumna, després de superar el primer curs, decideix canviar de modalitat en el segon curs, el centre pot modificar el currículum, tot assegurant-se que, en acabar el batxillerat, l’alumne o alumna hagi superat un mínim de tres matèries d’aquesta nova modalitat, que ha d’incloure la matèria de modalitat obligatòria. El termini per sol·licitar aquest canvi finalitza al cap d’un mes d’haver iniciat les classes

REPETICIÓ DE CURS I MATÈRIES PENDENTS DE PRIMER
Un alumne amb matèries pendents:

 • pot passar a segon curs amb dues matèries pendents de primer
 • amb tres o quatre matèries, podrà optar per:
  • Repetir el curs en la seva totalitat
  • Matricular-se de les matèries de primer que no ha superat i ampliar aquesta matrícula de primer curs amb dues o tres matèries de segon: superació del batxillerat en tres cursos. En tot cas, haurà de matricular-se a segon curs de les matèries pendents de primer

2. Matèries

Batxillerat Professionalitzador

Primer curs

Segon curs

Matèries Comunes

 • Català CF (2h)
 • Castellà CF (2h)
 • Anglès CF (3h)
 • Filosofia CF (2h)
 • Educació física (2h)
 • Tutoria (1h)

Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura II (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura II (2h)
 • Anglès II (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Tutoria (1h)

Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques CF (3h)
 • Biologia (3h)
 • Tecnologia (3h)

Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques II (4h)
 • Tecnologia II (4h)
 • Química II (4h)

Matèries Optatives

 • Franja 1 (3h)
 • Franja 2 (3h)
 • Franja 3 (3h)

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • ODS (4h)

 

Batxillerat Social-Humanístic

Primer curs

Segon curs

Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura I (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura I (2h)
 • Anglès I (3h)
 • Filosofia (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Tutoria (1h)

Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura II (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura II (2h)
 • Anglès II (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Tutoria (1h)

Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques Aplicades a les ciències socials I (3h)
 • Economia (3h)
 • Història del Món Contemporani (3h)

Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques Aplicades a les ciències socials II (4h)
 • Geografia (4h)
 • Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci (4h)

Matèries Optatives

 • Franja 1 (3h)
 • Franja 2 (3h)
 • Franja 3 (3h)

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • ODS (4h)

 

Batxillerat Científic-Tecnològic

Primer curs

Segon curs

Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura I (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura I (2h)
 • Anglès I (3h)
 • Filosofia (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Tutoria (1h)

Matèries Comunes

 • Llengua Catalana i Literatura II (2h)
 • Llengua Castellana i Literatura II (2h)
 • Anglès II (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Tutoria (1h)

Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques I (3h)
 • Biologia I (3h)
 • Química I (3h)

Matèries de Modalitat

 • Matemàtiques II (4h)
 • Biologia II (4h)
 • Química II (4h)

Matèries Optatives

 • Franja 1 (3h)
 • Franja 2 (3h)
 • Franja 3 (3h)

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 • ODS (4h)

 

Optativitat del batxillerat

Les tres modalitats de batxillerat comparteixen les matèries optatives.

Primer curs

Segon curs

Franja 1:

 • Biomedicina (3h)
 • Psicologia (3h)
 • Religió (3h)

Franja 2:

 • Matemàtica Aplicada (3h)
 • Problemàtica Social (3h)
 • Robòtica (3h)
 • Creació Literària (3h)

Franja 3:

 • Reptes Científics (3h)
 • Ciutadania, Política i Dret (3h)
 • Comunicació Audiovisual (3h)

ODS:

  • Entorn Sostenible (4h)
  • Pau, justícia i prosperitat (4h)
  • Població i prosperitat (4h)
  • Estada empresa (4h)

Les ODS són trimestrals i poden repetir-se amb continguts diferents cada trimestre.

 •  
  
 

 

Horari

Institut la Guineueta