Erasmus+ Professorat

1. Presentació

Al llarg dels anys el professorat i l’equip directiu de l’Institut han participat en diversos projectes de mobilitat Europea dins el marc de projectes Erasmus +. El curs 2015-16 es van realitzar diverses mobilitats de professorat: estada d’un membre de l’equip directiu a Finlàndia (promoguda per la Fundació Barcelona), estada d’observació de projectes FP Dual a Alemanya i estada de formació en didàctica AICLE a Irlanda (promogudes pel Departament d’Ensenyament). L’experiència de la mobilitat és molt satisfactòria, essent un enriquiment pel centre i permetent la seva internacionalització.

2. Criteris i procediment de selecció del professorat en formació i docència

Requisits de participació

  • Ser docent del centre i estar implicat en projectes del centre.
  • Fer una formació / estada relacionada amb les matèries que imparteix o càrrecs que té.
  • Acreditar un nivell mínim de llengües estrangeres del país de destinació (i/o anglès).

Procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents fases:

  1. Presentació de la sol·licitud dins el termini establert.
  2. Procés de selecció, el qual estarà basat en: participació als projectes de centre, experiència prèvia, motivació personal, impacte posterior al centre i coneixement de llengües estrangeres.
  3. Baremació dels candidats segons la puntuació obtinguda als diferents criteris de selecció.

Publicació de resultats

Un cop avaluades les candidatures presentades i realitzada la baremació, es publicarà la puntuació final. L’adjudicació de les beques es determinarà segons la llista baremada, incloent la llista de reserva.

Els resultats es publicaran al web del centre i es comunicaran via e-mail a tot el professorat participant.

3. Experiència prèvia

Mobilitat de professors al 2018 
21/11/2018

La professora Roser Coscojuela del Departament de Sanitat va viatjar a Berlín mitjançant una beca de la Fundació BCN, junt amb altres professors per conèixer la gestió de la FP Dual en aquesta ciutat d’Alemanya. A continuació us en podeu descarregar la presentació del que va ser aquesta experiència. Baixeu

Institut la Guineueta