Blog

MetròpolisFPLab és un projecte d’innovació amb l’objectiu de posar en valor el talent de l’alumnat de formació professional, apropant-lo al mercat laboral, potenciant l’adquisició de competències clau i fomentant la seva inserció laboral, a través de la metodologia d’innovació oberta en un entorn real.
Hi participa alumnat de segon curs del cicle de grau mitjà de gestió administrativa.
Els estudiants s’han encarregat de construir projectes innovadors mitjançant les seves idees, apropant les demandes del món empresarial i del propi territori, a les capacitats de millora plantejades.

Institut la Guineueta